Category: ข่าวสาร-เรื่องน่ารู้

DSC02360_resize

อบจ.ตรังรับรางวัลจากสภาวิศวกร

3 มิถุนายน 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง รับโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจากสภาวิศวกร จากการส่งโครงการการก่อสร้างถนนเครือข่ายสายประวัติศาสตร์  (สายบ้านโคกสะท้อน -บ้านหลังเขา ) ซึ่งสร้างขึ้นด้วยอิฐตัวหนอน ความยาว 4 กิโลเมตร 100เมตร บนเกาะลิบง อ. กันตัง จ.ตรัง เข้าร่วมการประกวด ใน “โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัย ทางถนน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 ที่สภาวิศวกรและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดขึ้น

P1450309_resize

โครงการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองและการออกกำลังกายที่เหมาะสม

9 มิถุนายน 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองและการออกกำลังกายที่เหมาะสมประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้น โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตของอบจ.ตรัง โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถานีอนามัยบ้านน้ำผุด ต.น้ำผุด อ. เมือง จ.ตรัง เป็นระยะเวลาสองวัน โดยมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุ่มสตรีและประชาชนจำนวน 50 คนเข้าร่วมโครงการและมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์จากโรงพยาบาลตรังเป็นผู้บรรยาย   

P1440637_resize

เปิดสะพานข้ามคลองบางกุ้ง

23 พฤษภาคม 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานข้ามคลองบางกุ้ง ซึ่งเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ต.บางกุ้ง กับหมู่ที่ 2 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สะพานดังกล่าวกว้าง  9 เมตร ยาว  21  เมตร สร้างขึ้นโดยงบประมาณของอบจ.ตรัง

DSC04110_resize

โครงการอบรมผู้ดูแลเด็กพิการในชุมชน

29 เมษายน 2554 นายสิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด “โครงการอบรมผู้ดูแลเด็กพิการในชุมชน”ซึ่งอบจ.ตรังได้สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดขึ้น ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค โดยมีครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วทั้งจ.ตรังและ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมทั้งหมด 80 คน มาเข้าร่วมการอบรม

IMG_0535_resize

เปิดถนนสายในเหยา อ. ห้วยยอด

23 เมษายน 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายในเหยาซึ่งเชื่อมระหว่างหมู่ 1 ต.เขาปูน กับ หมู่ที่ 4 ต. ห้วยยอด อ. ห้วยยอด จ.ตรัง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,380 เมตร ใช้งบประมาณของอบจ.ตรัง รวมกันทั้งสิ้น 4,464,000 บาท

SAM_0971_resize

วันท้องถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมารัฐบาลโดยการนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้วันที่ “18 มีนาคม” ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นซึ่งถือได้ว่าเป็นความหวังใหม่ในการพัฒนาประเทศของไทยและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย หลายท่านคงสงสัยว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกให้วันดังกล่าวเป็นวันท้องถิ่นไทย

DSC09735_resize

เวลานี้ศรีตรังกำลังบาน

เมื่อพูดถึงต้นไม้ที่เกี่ยวกับจังหวัดตรัง หลายท่านคงนึกถึงยางพารา เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ของไทย และที่สำคัญเป็นพืชที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เจ้าเมืองตรังในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้นำมาปลูกในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่อำเภอกันตังของจังหวัดตรัง แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่านอกจากยางพาราแล้ว พระยารัษฎานุประดิษฐ์ยังเป็นผู้ที่นำศรีตรังซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดตรังมาปลูกในจังหวัดตรังอีกด้วย

DSC02260_resize

พิธีกร พิธีกรรม …ใครว่าไม่สำคัญ

หลายท่านคงเคยได้ยินเรื่องตลกที่เล่าต่อ ๆ กันมาว่า ในการประกอบพิธีทางพุทธศาสนาของชุมชนแห่งหนึ่ง พระสงฆ์ได้บอกให้ผู้นำชุมชนตั้งนะโม 3 จบเพื่อเริ่มการประกอบพิธี ผู้นำท้องถิ่นท่านนั้นได้กล่าวว่า “นะโม… นะโม… นะโม” เพียงเท่านั้น (แทนที่จะกล่าวว่า “นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” 3 จบ) ทำให้พิธีกร พระสงฆ์และผู้มาร่วมพิธีต่างอึ้งกันไปตามกันจนกลายเป็นเรื่องตลกที่เล่าต่อ ๆ กันมา แต่สิ่งหนึ่งที่น่าคิดก็คือ หลังจากสมัยกึ่งพุทธกาล (พ.ศ. 2500) เป็นต้นมา ศาสนาได้ส่อแววว่าจะเสื่อมทรามลงอย่างน่าใจหาย ประชาชนเอาใจออกห่างพุทธศาสนามากเสียจนไม่สามารถแม้กระทั่งประกอบศาสนพิธีง่าย ๆ เชียวหรือ

เปิดท่าเทียบเรือด่านศุลกากร

เปิดท่าเทียบเรือด่านศุลกากร

23 กุมภาพันธ์ 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเทียบเรือด่านศุลกากร (งบประมาณ ปี 2551 จำนวน 2,289,000 บาท) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำเข้าสู่ท่าเทียบเรือ (ความยาว 193 เมตร) (งบประมาณ 947,000 บาท) ซึ่งนายกอบจ.ตรังย้ำเสมอว่าทุกท่าเทียบเรือต้องมีที่จอดรถ และกว้างพอที่รถจะเข้าถึงได้ ท่าเทียบเรือแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน จ.ตรัง โดยมีบุคคลสำคัญและประชาชนในพื้นที่มาร่วมพิธี บริเวณดังกล่าวมีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีต เนื่องจากมีเรือสำเภาสามหลักมารับขนส่งถ่านไม้โกงกางอยู่เป็นประจำ

โครงการพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน

โครงการพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน

ในพ.ศ. 2549 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้พบเตาถ่านเข้าโดยบังเอิญขณะไปสำรวจการก่อสร้างถนนและท่าเทียบเรือบ้านในทอนที่บ้านท่าคลอง หมู่ 11 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยเตาถ่านหนึ่งลูกที่นายกอบจ.ตรังไปพบเข้าในขณะนั้นมีรูปทรงสวยงามแต่อยู่ในสภาพทรุดโทรมโดยมีเถาวัลย์ปกคลุมเต็มไปหมดและบริเวณใกล้เคียงก็ถูกปล่อยให้รกร้าง นายกอบจ.ตรังเห็นว่าเตาถ่านดังกล่าวคู่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีผลิตถ่านไม้โกงกางและวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการผลิตถ่านในอดีตซึ่งในปัจจุบันกำลังจะหายไปจากสังคมของจังหวัดตรัง

award02

อบจ.ตรังกับรางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นไทย

ในวันที่ 17 กันยายน 2553 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้รับรางวัลนัตกรรมท้องถิ่นไทยในงาน “นวัตกรรมท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานครฯ จากการส่ง “โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรังแบบมีส่วนร่วม” เข้าร่วมการประกวด โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัล พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าวอบจ.ตรังยังได้ร่วมออกบูทจัดแสดงนิทรรศการโครงการดังกล่าวเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาจังหวัดของตนอีกด้วย

tn4

ศูนย์แสดงแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเขาสามบาตร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้เปิดศูนย์แสดงแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเขาสามบาตร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตวัดไพรสณฑ์ บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 4 ต. นาตาล่วง อ. เมือง จ.ตรัง ที่อบจ.ตรังได้ใช้งบประมาณปี 2551 จำนวน 1,879,900 บาท สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ด้านศิลปะโบราณและประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้ซึ่งจะนำไปสู่ความกระจ่างในการศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรังและของประเทศไทยโดยรวม

P1390178_resize

ประวัติของมัสยิดประจำจังหวัดตรัง

เมืองตรังหรือจังหวัดตรังขึ้นชื่อว่าเป็น “เมืองน่าอยู่”เพราะมีอาหารอร่อย มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และที่สำคัญ ชาวตรังไม่ว่านับถือศาสนาใดได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมานานแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อประชาชนทุกภาคส่วนตลอดมา จังหวัดตรังมีประชากรประมาณ 612,042 คน ประมาณร้อยละ 18 หรือประมาณ 110,168 คนเป็นชาวมุสลิม (ประมาณร้อยละ 80.5 เป็นชาวพุทธ ประมาณร้อยละ 1.2 เป็นชาวคริสต์ และประมาณร้อยละ 0.3 นับถือศาสนาอื่น ๆ) ตลอดเวลาที่ผ่านมา ชาวมุสลิมในจังหวัดตรังมีความประสงค์ที่จะมีมัสยิดกลางหรือมัสยิดประจำจังหวัดเช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ

Picture4

ถนนเครือข่ายสายประวัติศาสตร์บนเกาะลิบง

การพัฒนาจังหวัดตรังโดยการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรังสมทบงบประมาณกันเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน (ที่เรียกกันจนติดปากว่า “ถนนเครือข่าย”) นั้นได้ขยายไปทุก ๆ ที่ในจังหวัดตรังไม่เว้นแม้บนเกาะ เกาะลิบงเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา 46 เกาะของจังหวัดตรังโดยมีพื้นที่ประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 3,200 คน จากประมาณ 800 ครัวเรือน นอกจากนี้ เกาะลิบงยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพยูน และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกด้วย

P1440764_resize

อย่าปล่อยให้ถุงพลาสติกครองเมือง

ถึงเวลานี้คงยากที่จะปฏิเสธแล้วว่า ขยะที่เรียกว่าถุงพลาสติกหรือถุงก๊อบแก๊บนั้นสร้างปัญหาให้กับหลายเมืองทั่วโลกเนื่องจากมีจำนวนมากและกำจัดได้ยาก ที่น่าตกใจก็คือได้มีการประมาณว่าถ้านำถุงพลาสติกที่คนไทยใช้ในหนึ่งปีมาเรียงต่อกันจะได้ระยะทางไปกลับระหว่างโลกกับดวงจันทร์ถึงเจ็ดรอบ จังหวัดตรังเองก็ไม่รอดพ้นจากการถูกคุกคามจากขยะถุงพลาสติกเช่นกัน เนื่องจากประชาชนจำนวนมากยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะประเภทนี้จึงทำให้ยังใช้ถุงพลาสติกกันอย่างไม่ยั้งคิด

iamtrang

รวมลิงค์ข่าวย้อนหลัง

เนื่องจากขณะนี้ เว็บไซต์ iamtrang.com ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ท่านที่ต้องการสืบค้นข่าวจากเว้บไซต์เดิม สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ลิงค์ : http://www.iamtrang.com/content-all.php?m_id=69   แม้ว่ารูปภาพ และหน้าตาเว็บเดิม อาจจะดูไม่สมบูรณ์นัก แต่หัวข้อข่าวต่างๆ ในส่วนที่เป็นบทความยังอยู่ครบค่ะ  ————— ทีมงานกองบรรณาธิการ iamtrang.com  

thumb260411140200

“กินเหนียว ใต้เล” วิวาห์ใต้สมุทรเมืองตรัง

  เป็นธรรมดาของทุกปีที่พอถึงช่วงวันวาเลนไทน์ ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดต่างจัดพิธีแต่งงาน วิวาห์รัก จดทะเบียนสมรสกันอย่างเอิกเกริก และหากพูดถึงการจัดงานการแต่งงานที่แปลกแหวกแนวไม่ธรรมดา “ตรัง” ถือเป็นจังหวัดแรกๆที่บุกเบิกจัดงานประเพณี“วิวาห์ใต้สมุทร”ขึ้นมา ก่อนที่งานแต่งงานแบบแปลกๆจะได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน

files110511062941

ขอไว้อาลัยแด่การจากไปของ แม่ถ้วน หลีกภัย

แม้การจากไปของ แม่ถ้วน หลีกภัย มารดาของอดีตนายกฯ ชวน หลีกภัย จะเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ แต่ก็ต้องยอมรับว่า แม่ถ้วนนั้น เป็นผู้ที่สร้างประโยชน์และชื่อเสียงที่ดีงามให้กับเมืองตรังมาตลอดอายุขัย และแม้แต่เมื่อสิ้นลมหายใจ ภาพของผู้คนทุกชนชั้น จากทั่วทุกสารทิศ ที่มุ่งหน้ามาเคารพศพ และจำนวนไม่น้อยที่มาช่วยงานศพ ก็ได้เป็นเครื่องประกาศให้ผู้คนทั้งประเทศรู้ถึงความยิ่งใหญ่ ของแม่ค้าเมืองตรัง

files160311073457

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอ.ตรัง เปิดค่ายอบรมยุวสถาปนิก 2554

ข่าวดี!!! สำหรับนักเรียนม.ปลายที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นสถาปนิก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดโครงการค่ายยุวสถาสปนิก PSU Trang Youth Architect Camp 2011 ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2554 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในการเป็นสถาปนิกที่ดีในอนาคต

files160311074500

พบ“สมเสร็จ”ธรรมชาติในรอบ16ปี

พ่อเมืองพัทลุงถ่ายภาพ “สมเสร็จ” ได้เป็นคนแรกและครั้งแรกในรอบ 16 ปี บนเขาเจ็ดยอดรอยต่อจ.พัทลุง-ตรัง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ.–2 มี.ค. ที่ผ่านมา นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมคณะจำนวน 30 คน ได้ร่วมเดินป่าเขาบรรทัดเพื่อศึกษาธรรมชาติป่าต้นน้ำและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาเจ็ดยอด เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดตรัง โดยมีนายบุญเลิศ ชายเกตุ ผู้ชำนาญการเดินป่าทำหน้าที่เป็นผู้นำทาง