Category: การศึกษา

education

การศึกษาของจังหวัดตรัง

จังหวัดตรังจัดการศึกษาโดยแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น 2 เขต คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 รับผิดชอบ  5  อำเภอ  คือ  อำเภอเมือง  อำเภอปะเหลียน  อำเภอย่านตาขาว  อำเภอนาโยง  และอำเภอหาดสำราญ  สำนักงานเขต    พื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2  รับผิดชอบ  5  อำเภอ  คือ  อำเภอกันตัง  อำเภอห้วยยอด  อำเภอสิเกา  อำเภอวังวิเศษ  และอำเภอรัษฎา  มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน  355  โรง  จัดการศึกษาระดับ     อาชีวศึกษา...

เพลง ศิษย์สถา สงขลานครินทร์

เพลง ศิษย์สถา สงขลานครินทร์

เพลงประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คำร้อง/ทำนอง: อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ เรียบเรียงเสียงประสาน: IamMusic Room ขับร้อง: วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ / อ.หนุ่น ไอแอมมิวสิครูม ดาวน์โหลดเพลงได้ที่ลิงค์นี้นะคะ :   http://www.iamtrang.com/wp-content/uploads/2014/02/เพลง-ศิษย์สถา-สงขลานครินทร์.mp3 (ชาย) พวกเราเหล่าศิษย์สถา พวกเรามาด้วยความพร้อมใจ เราร่วมสร้าง บ้านเมืองไฉไล เราวาดไว้ให้ด้วยชีวิน (ชาย)  สถาปัตย์อยู่ยงคู่ฟ้า แห่งสงขลานครินทร์ (หญิง) ผืนดินเกิดที่เราถวิล พื้นแผ่นดินที่เราดูแล – – – –...