กีฬาทางน้ำ Surfski Andaman

354725679_2042981786034380_1040363838951299691_n

แม้ตรังจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองรองด้านธุรกิจการท่องเที่ยว แต่ก็เป็นเมืองที่มีจุดเด่นในด้านภูมิประเทศที่่มีข้อได้เปรียบและตอบโจทย์กับการเล่นกีฬาทางน้ำ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม โดยหนึ่งในกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทางน้ำที่กำลังสร้างความโดดเด่นให้กับตรัง และกำลังขยายตัวเป็นที่รู้จักไปในระดับโลกในขณะนี้ คือ กีฬา SURFSKI หรือเรียกเต็มๆว่า เซิร์ฟสกีคายัก (Surfski Kayak)

354837760_3549114268707853_5815321405678827189_n

Surfski

เซิร์ฟสกีคายัก (Surfski Kayak)  เป็นเรือคายัคหรือเรือพายชนิดหนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วในน่านน้ำเปิด คือ ในมหาสมุทร แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นกีฬาที่แพร่หลายทั่วไปในทุกพื้นที่ และในทุกประเภทของแหล่งน้ำ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ไม่ได้เน้นแค่พายโต้คลื่นหรือโต้ลม โดยมีทั้งที่เป็นการแข่งขัน ประลองความเร็ว หรือแม้แต่พายเล่นชมวิวทิวทัศน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

358337893_1449032682565730_313783910193483698_n

ผู้ที่สนใจในกีฬา Surfski ที่จังหวัดตรัง สามารถมาศึกษาหาความรู้ ฝึกฝน ขอคำแนะนำในการเล่น ศึกษาข้อมูลด้านความปลอดภัย เรื่อยไปจนถึงขอคำแนะนำในการจัดหาเรือพาย Surfski ส่วนตัวเพื่อเลือกสรรแบรนด์ที่เชื่อถือได้ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ และร่วมกิจกรรมการพาย (Paddle Sports) ที่จะมีการจัดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ในน่านน้ำตรัง โดยชมรม Surfski Andaman

 

Surfski Andaman

คุณกานต์  วรานนท์ สุทธินนท์ หนึ่งในคณะผู้ก่อตั้ง Surfski Andaman เป็นผู้มีทั้งความชื่นชอบและความเชี่ยวชาญที่หาตัวจับยากในกีฬา Surfski ของประเทศไทย  คุณกานต์มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยง Paddle Sports Community ของทะเลอันดามันเข้ากับชุมชนกีฬาพายในระดับโลก  และเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางกีฬา Paddle Sports ขึ้นเป็นคนแรกๆในจังหวัดตรัง โดยมีการเปิดเพจ facebook.com/surfskiandaman ขึ้น เพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ และข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกีฬา Surfski ให้กับผู้ที่สนใจ และมีส่วนร่วมในการผลักดันและขับเคลื่อนให้การส่งเสริมกีฬาพายเรือเป็นหนึ่งในวาระของแผนพัฒนาจังหวัดตรัง เพื่อให้ภาครัฐมีส่วนเป็นแกนนำในการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน

316849062_1065155758217238_2596272231242953709_n

“จังหวัดตรังของเรามีทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ และชายฝั่งทะลที่มีศักยภาพสูงสำหรับกิจกรรม Paddle Sports ทุกชนิด ขณะนี้ทางจังหวัดตรังได้บรรจุ Paddle Sports เป็นกิจกรรมที่เข้าไปอยู่ในวาระของแผนพัฒนาจังหวัดแล้ว โดยเป้าหมายจะพัฒนาทุกพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำที่สามารถนำเรือลงได้ จะให้มีการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก ให้กับเหล่านักพาย ตัวอย่างเช่น ทางลาดลงเรือ พื้นที่จัดเก็บเรือ รับฝากเรือพื้นที่ล้างทำความสะอาดเรือ ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ฯลฯ

นอกจากนี้ยังได้เตรียมการพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้เล่น ให้มีความรู้ความชำนาญในกิจกรรม Paddle Sports โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในกิจกรรม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทางทะเล ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมีแผนจะเปิดฝึกอบรมให้กับผู้สนใจ และผู้ประกอบการ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ โดยได้บรรจุ Paddle Sports เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของแผนการพัฒนา
ในนามตัวแทนกลุ่ม Surfski Andaman และตัวแทนกลุ่มชมรมคายัค เซิร์ฟสกี และกระดานยืนพายจังหวัดตรัง ได้รับความไว้วางใจจากทางมหาวิทยาลัยในการร่วมพัฒนาโครงการนี้”

356640199_1301267953849913_1201389155799131695_n

ผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมกีฬาทางน้ำ โดยเฉพาะ Surfski จะต้องศึกษาและปฏิบีติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ระบบมาตรการความปลอดภัย (Safety Protocol)
▪️พื้นที่ผิวน้ำที่ใช้จัดกิจกรรม เป็นพื้นที่ที่ได้รับการปกป้องจากอิทธิพลของลมมรสุม (Body Sheltered of Water) พื้นที่กิจกรรมหลักบนผิวน้ำระยะห่างชายฝั่งไม่เกิน 300 เมตร
▪️มีรถกู้ภัยหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน EMS จาก อบต.ไม้ฝาด จอดแสตนบายด์บนบก
▪️มีเรือยางกู้ภัยติดเครื่อง (Dinghy) จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลอยลำบนผิวน้ำ บริเวณที่จัดกิจกรรมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
▪️มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการกู้ภัยจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่กู้ชีพจากสถาบันฝึกสอนดำน้ำ ประจำอยู่ในบริเวณงาน
▪️ทุกท่านที่ลงทำกิจกรรมในน้ำต้องสวมอุปกรณ์ช่วยลอยตัว ทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น (อาจจะเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น Jacket, Inflatable Bouy, Leash ที่โยงนักพายไว้กับยานพายที่มีห้องเก็บอากาศ ไม่จม เหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ช่วยลอยตัว)
▪️ท่านที่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายขณะทำกิจกรรมทางน้ำต้องระบุในแบบฟอร์มใบสมัครให้ชัดเจน ครบถ้วน
354756722_283586344083863_6610692953029441900_n

นอกจากนี้คุณกานต์ยังได้บอกว่า

“หลายท่านยังไม่เคยทราบว่า บริเวณปากอ่าวสิเกา จ.ตรังนั้น มีทำเลธรรมชาติสำหรับเล่นกิจกรรม Surfski ที่โดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งไม่แพ้ในต่างประเทศ

ท่านที่ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝนพื้นฐานมาอย่างเหมาะสม สามารถออกไปสัมผัสความสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย ตามระดับความสามารถได้ตลอดช่วงฤดูมรสุม ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นสากล

เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพี่น้องชาวตรังและพื้นที่ใกล้เคียง ที่เรามีทำเลที่พิเศษสุดนี้ นอกจากนี้ เรามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่กลางเมืองสำหรับฝึกหัด และกำลังพัฒนาเพิ่มเติมเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนรู้ฝึกฝน โดยผู้ฝึกสอนและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงทั้งด้านการเล่น Surfski และมาตรฐานความปลอดภัยกิจกรรมทางทะเล
ท่านที่สนใจไม่จำเป็นต้องเสียเวลา เสี่ยงลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอีกต่อไป

ผู้ที่ต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม หรืออยากลองเล่น สามารถติดต่อได้ที่เพจ Surfski Andaman

358349954_561189626001379_586331776195712861_n

358412400_152040724562322_7767064613002598346_n

You may also like...