เปิดท่าเทียบเรือด่านศุลกากร

23 กุมภาพันธ์ 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเทียบเรือด่านศุลกากร (งบประมาณ ปี 2551 จำนวน 2,289,000 บาท) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำเข้าสู่ท่าเทียบเรือ (ความยาว 193 เมตร) (งบประมาณ 947,000 บาท) ซึ่งนายกอบจ.ตรังย้ำเสมอว่าทุกท่าเทียบเรือต้องมีที่จอดรถ และกว้างพอที่รถจะเข้าถึงได้ ท่าเทียบเรือแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน จ.ตรัง โดยมีบุคคลสำคัญและประชาชนในพื้นที่มาร่วมพิธี บริเวณดังกล่าวมีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีต เนื่องจากมีเรือสำเภาสามหลักมารับขนส่งถ่านไม้โกงกางอยู่เป็นประจำ

You may also like...