ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านนาชุมเห็ด ตำบลตะเส๊ะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

82950217_2957343244296649_1386653002084909056_o

ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านนาชุมเห็ด ตำบลตะเส๊ะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง เป็นกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ คือ ปูม้า หรือ Blue Swimming Crab ที่มีชาวประมงพื้นบ้านเป็นสมาชิก โดยการบริหารของ ผู้ใหญ่บ้าน ชีวิน หลงกลาง

ธนาคารปูม้า คือ กระบวนการหนึ่งในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และอนุบาลสัตว์น้ำ โดยการนำแม่ปูม้า ที่มีไข่แก่ติดหน้าท้อง มาฝากไว้ในกระชังที่อยู่ในทะเลหรือในถังน้ำในโรงเรือน เมื่อแม่ปูม้าเขี่ยไข่ออกจากหน้าท้อง จึงจะนำแม่ปูม้าไปขาย ไข่ที่ถูกฟักออก ก็จะถูกปล่อยสู่ธรรมชาติ จนเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ต่อไป ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชม คือชาวประมงในท้องถิ่น ช่วยกันนำเอาแม่ปูที่มีไข่นอกกระดอง ที่ยังมีชีวิตอยู่ มาบริจาคให้กับธนาคารปู เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ ซึ่งขั้นตอนนี้จะไม่สำเร็จเลยหากปราศจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่

ทั้งนี้ ปูม้า 1 ตัว จะผลิตไข่ได้ประมาณ 1 ล้านฟอง และฟักไข่ให้ลูกปูกว่า 500,000 ตัว (50%) จากนั้นเมื่อนำกลับไปปล่อยคืนสู่ทะเล จาก 1,000 ตัว จะมีอัตราการรอดของ ลูกปูม้าเพียง 1 ตัว หรืออีกนัยหนึ่งคือ ลูกปูม้าที่ได้จากแม่ปูม้า 1 ตัว จะมีอัตรารอดเท่ากับ 500 ตัว ดังนั้น ถ้าเพิ่มประชากรปูม้า จาก 500 ตัว เป็น 1,000 ตัว

81949194_2957553604275613_5267814600140652544_n

BLUE SWIMMING CRAB
Blue swimming crabs are sold as traditional hard-shell or soft- shell crabs. It is a highly- priced delicacy throughout the country.

In the past years, the production of blue swimming crabs has been steadily declining due to overexploitation and habitat losses. There is limited crab farming and culture activity due to lack of appropriate culture technology and seed supply. Hence, developing hatchery and grow-out culture technology of crabs will increase production since these species grow fast and has a high fertility rate, making this species ideal for aquaculture. This will also provide additional source of livelihood to the coastal communities.

Besides their traditional fishing culture, the local fishermen in Had Samran district are encouraged to help recover the decreasing population of this species by taking parts of seeds providing process for nursery culture of blue swimming crabs.

81557800_2957343010963339_2287448699372044288_o

ขอขอบคุณ
คุณเล็ก สุภาพร เพชรอินทร์ เจ้าของเรือประมงแหลมตะเสะ
ผู้ใหญ่ชี ชีวิน หลงกลาง โครงการธนาคารปูม้า หาดสำราญ
คุณนก อบต.หาดสำราญ

#ธนาคารปูม้า #BlueSwimmngCrab #BSC #ปูม้า #นาชุมเห็ด #หาดสำราญ #ตรัง #Trang #IamTrang #แหลมตะเสะ
www.IamTrang.com

81495443_2957344137629893_7216407344979116032_o 81624697_2957344054296568_1362464600972328960_o 81702363_2957343330963307_2292141062812073984_o 81930689_2957343880963252_1597862202163855360_o 81980803_2957344890963151_8152453539671572480_o 82037664_2957343647629942_517760781433962496_o 82135911_2957345997629707_1954640462518157312_o 82245752_2957344577629849_1783497637954060288_o 82358565_2957343180963322_1059392806415499264_o 82384197_2957345330963107_22273459878887424_o 82570630_2957345810963059_6544190567394312192_o 82786352_2957343717629935_2566716041417719808_o 83103390_2957343544296619_2435561531337867264_o

You may also like...