อบจ.ตรังรับรางวัลจากสภาวิศวกร

3 มิถุนายน 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง รับโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจากสภาวิศวกร จากการส่งโครงการการก่อสร้างถนนเครือข่ายสายประวัติศาสตร์  (สายบ้านโคกสะท้อน -บ้านหลังเขา ) ซึ่งสร้างขึ้นด้วยอิฐตัวหนอน ความยาว 4 กิโลเมตร 100เมตร บนเกาะลิบง อ. กันตัง จ.ตรัง เข้าร่วมการประกวด ใน “โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัย ทางถนน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 ที่สภาวิศวกรและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดขึ้น
ซึ่งพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม โดยอบจ.ตรังเป็นเพียงอบจ.แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายรูปแบบการสมทบงบประมาณระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาจังหวัดที่ท่านเป็นผู้ริเริ่มขึ้นอีกด้วย เพื่อให้จังหวัดอื่น ๆ ได้นำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาจังหวัดของตน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>