เปิดถนนสายในเหยา อ. ห้วยยอด

23 เมษายน 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายในเหยาซึ่งเชื่อมระหว่างหมู่ 1 ต.เขาปูน กับ หมู่ที่ 4 ต. ห้วยยอด อ. ห้วยยอด จ.ตรัง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,380 เมตร ใช้งบประมาณของอบจ.ตรัง รวมกันทั้งสิ้น 4,464,000 บาท

ในวันดังกล่าวมีนายประทีป หนูเกิด นายอรรถพล โอทอง สมาชิกสภาอบจ.ตรัง

นายเกษม ภูมิพันธ์ กำนันต. ห้วยยอด นายณรงค์ชัย มณีโชติ กำนันต. เขาปูน

นายบุญเชื้อ แก้วแสน นายกอบต.เขาปูน นายประเนียร หลัดกอง นายกอบต.ห้วยยอด

ตำรวจชุมชน พร้อมประชาชนในพื้นที่มาให้การต้อนรับ

———————————————-

ประชาสัมพันธ์โดย นายสิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง

sitthi22@yahoo.com

You may also like...