Category: การท่องเที่ยว

mayale

รายชื่อโรงแรมในตรัง

การเดินทางมาจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ หรือการท่องเที่ยว ในอดีตอาจไม่มีที่พักสำหรับนักเดินทาง ให้เลือกสรรมากมายหลายระดับนัก แต่ในปัจจุบัน เมื่อการท่องเที่ยวของตรังได้รับการพัฒนาให้เป็นที่นิยมกว้างขวางขึ้น ทั้งด้วยกิจกรรมประเพณี และเทศกาลสำหคัญที่ช่วยให้ตรังเป็นที่รู้จักกว้างขวางไปทั่วโลก เช่น วิวาห์ใต้สมุทร หรือ อาหารพื้นถิ่นตรัง ที่คนทั่วไทยอยากมาชิม เช่น หมูย่างเมืองตรัง ก็ทำให้ธุรกิจโรงแรมในตรังเริ่มคึกคักขึ้นกว่าเดิม

clocktower

การท่องเที่ยวเมืองตรัง

จุดมุ่งหมายในอนาคตของคนเมืองตรัง ก็คือมุ่งหวังให้จังหวัดตรังเป็นเมืองการท่องเที่ยว โดยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งได้มี    การปรับปรุงทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความ   ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่คอยให้บริการ  การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ให้มีความพร้อมสูงสุดทุกเมื่อ