งานตักบาตรพระ 10,000 รูป 28 มค.55 จังหวัดตรัง

งานตักบาตรพระ 10,000 รูป 28 มค.55 จังหวัดตรัง เป็นความตื่นตาตื่นใจของหลายๆคน

เริ่มแต่เช้ามืด วันนี้หมอกลงจัด ณ.ใจกลางเมืองทับเที่ยงจ.ตรัง

 

ตรังจัดกิจกรรมทำบุญเมืองครั้งประวัติศาสตร์ นิมนต์พระทั่วภาคใต้ 10,000 รูปร่วมพิธี “มหาสังฆทาน”  ถวายเป็นพุทธบูชา  ปิดถนนหน้าหอนาฬิกา รับข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือพระภิกษุ 4 จังหวัดชายแดนใต้
          นายสมโชค พันธุ์วิริยรัตน์ นายกสมาคมบัณฑิตรัตน์ และเลขาธิการสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ กล่าวว่า ในวันที่ 22 มกราคม ซึ่งเป็นเทศกาลวันตรุษจีน ทางศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10,000 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม สืบทอดพระศาสนา และเป็นการช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 286 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย
          นายสมโชค กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมตักบาตรให้กับพระภิกษุสงฆ์จำนวน 10,000 รูป โดยได้รับอนุญาตจากพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้เป็นผู้ออกใบฎีกาเชิญพระภิกษุทั้งเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาส และพระลูกวัดจากวัดต่างๆทั่วภาคใต้มาร่วมกิจกรรมนับเป็นกิจกรรมที่พุทธ ศาสนิกชนชาวพุทธทั้งชาวตรัง ต่างจังหวัดรวมถึงนักท่องเทียวชาวต่างประเทศ จะได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานครั้งแรกของประวัติศาสตร์จังหวัดตรัง

          “กิจกรรมตักบาตรพระ 10,000 รูป ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ คณะสงฆ์จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง, เทศบาลนครตรัง,องค์กรชาวพุทธ 50 ภาคี, โรงเรียนเครือข่ายในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก, สหพันธ์รวมใจไทยทั่งชาติ,ศูนย์กัลยาณมิตร ตรัง, หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกหน่วยงานในจังหวัด และเป็นการทำบุญเมืองครั้งยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดตรัง ภาคใต้และประเทศไทยอีกด้วย”

         สำหรับสถานที่ประกอบพิธีตักบาตรรพระ 10,000 รูป ใช้สถานที่บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลนครตรัง ตลอดสายถนนพระราม 6 ไปถึงสถานีรถไฟตรัง โดยประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ได้รับเกียรติจาก นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน และประธานฝ่ายสงฆ์ กราบมนัสการเรียนเชิญ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง เป็นประธาน จะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป การเดินทางของพระภิกษุทางคณะเจ้าภาพได้มีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งที่พักสิ่งอำนวย ความสะดวกไว้พร้อมแล้ว จะมีการโปรยกลีบดอกกุหลาบตลอดเส้นทางพระบิณฑบาตรด้วย

         ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็น 1 ในโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป จาก 77 วัด ทั่วประเทศ โดยมีเครือข่ายชาวพุทธร่วมทั่วประเทศร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อมุ่งเน้นทางด้านจิตใจให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันเจริญศีล ภาวนา ทำบุญทำทาน ให้ชีวิตประสบแต่ความสุข สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>