Category: สินค้าบริโภค

สับปะรดกวน

สับปะรดกวน

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สับปะรดกวน ผู้ผลิต : นางหน่ำ   เอ้งฉ้วน สถานที่ : 137/1  หมู่ที่  6  ต.สุโสะ  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

ข้าวเกรียบ

ข้าวเกรียบ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวเกรียบ ผู้ผลิต : กลุ่มทำข้าวเกรียบ สถานที่ : 43  หมู่ที่  5  ต.ทุ่งยาว  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง  โทร. 0-1679-3919

ปลาสามรส (ปลาฉิ้งฉั้งอบเครื่อง)

ปลาสามรส (ปลาฉิ้งฉั้งอบเครื่อง)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลาสามรส  (ปลาฉิ้งฉั้งอบเครื่อง) ผู้ผลิต : นายสุกรี   อาหม๊ะ , นายตะแหลบ  สำนักพงษ์ สถานที่ : 50 หมู่ที่ 1, 66  หมู่ที่ 4  ต.ปะเหลียน  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง  โทร. 0-12710937, 0-1728-1729

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (หมูหยอง)

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (หมูหยอง)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (หมูหยอง) ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านนาโตง สถานที่ : 72 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โทร. 0-7528-2200

ข้าวซ้อมมือ

ข้าวซ้อมมือ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวซ้อมมือ ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านไทรงาม     สถานที่ : 45  หมู่ที่  1  ต.นาชุมเห็ด  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-0633

ขนมอบแห้ง

ขนมอบแห้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมอบแห้ง ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีทำขนมบ้านกะลาเส สถานที่ : หมู่ที่  1  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง  โทร. 0-7526-7184

แปรรูปอาหารทะเล (ปลาเค็ม)

แปรรูปอาหารทะเล (ปลาเค็ม)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : แปรรูปอาหารทะเล  (ปลาเค็ม) ผู้ผลิต : นางศิริวรรณ   ชูเสียงแจ้ว   ประธานกลุ่ม สถานที่ : 69   หมู่ที่  1   ต.บ่อหิน   อำเภอสิเกา   จ.ตรัง   โทร. 0-7524-8047, 0-1677-9148

ไข่เค็มรัษฎา

ไข่เค็มรัษฎา

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไข่เค็มรัษฎา ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านหนองศรีจันทร์ สถานที่ : 74  หมู่ที่  5  ต.หนองบัว  อ.รัษฎา  จ.ตรัง  โทร. 0-7520-9600 

ผลไม้ฝรั่ง

ผลไม้ฝรั่ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลไม้ฝรั่ง ผู้ผลิต : เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำทรัพย์อุดม สถานที่ : 60  หมู่ที่  4  ต.ควนเมา  อ.รัษฎา  จ.ตรัง 

ผักปลอดสารพิษ

ผักปลอดสารพิษ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผักปลอดสารพิษ ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่งส้มป่อย สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่  4  ต.ละมอ   อ.นาโยง   จ.ตรัง   โทร. 0-7529-6126

เต้าเจี้ยว

เต้าเจี้ยว

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เต้าเจี้ยว ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวัดกลาง  สถานที่ : หมู่ที่  5  ต.นาโยงเหนือ  อ.นาโยง  จ.ตรัง  โทร. 0-7529-9169

แปรรูปอาหารทะเล กะปิ, ปลาเค็ม, กุ้งแห้ง

แปรรูปอาหารทะเล (กะปิ, ปลาเค็ม, กุ้งแห้ง)

  ชื่อผลิตภัณฑ์ : แปรรูปอาหารทะเล (กะปิ, ปลาเค็ม, กุ้งแห้ง) ผู้ผลิต : ราษฎรบ้านปากปรนตก (นางฉลวย งูตูล) สถานที่ : 43/1 หมู่ที่ 1 ต.หาดสำราญ กิ่ง อ.หาดสำราญ จ.ตรัง โทร.0-7520-8217 ประวัติความเป็นมา : ราษฎรส่วนใหญ่ของบ้านปากปรนประกอบอาชีพประมงเล็กชายฝั่ง ได้ผลผลิตสัตว์น้ำเล็ก ๆ เช่น กุ้ง ปลาตัวเล็ก จึงได้นำมาแปรรูปเป็นกุ้งแห้ง ปลาเค็ม กะปิ ส่งขายในแต่ละครัวเรือน...