ข้าวเกรียบ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวเกรียบ

ผู้ผลิต : กลุ่มทำข้าวเกรียบ

สถานที่ : 43  หมู่ที่  5  ต.ทุ่งยาว  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง  โทร. 0-1679-3919

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มการทำข้าวเกรียบจัดตั้งขึ้น เมื่อ ปี 2542  มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม  จำนวน  5  คน  มีสมาชิกกลุ่ม  25  คน  เป็นการสร้างอาชีพให้แก่สมาชิก  และเป็นการสร้างงาน  สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม  ปัจจุบันมีการทำข้าวเกรียบ  5 อย่าง  คือ  ข้าวเกรียบสมุนไพร  ข้าวเกรียบกุ้ง  ข้าวเกรียบฟัก  ข้าวเกรียบเผือก  ข้าวเกรียบปลา

ลักษณะการใช้งาน : เป็นอาหารว่าง  กับแกล้ม  เหมาะสำหรับเป็นของฝาก

สถานที่จำหน่าย : ตลาดย่านตาขาว  ที่ทำการกลุ่มหมู่ที่  5  ตลาดอำเภอปะเหลียน  ตลาดทุ่งยาว

ราคาที่จำหน่าย : บรรจุถุง  (4 กรัม)  ถุงละ  20  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>