สับปะรดกวน

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สับปะรดกวน

ผู้ผลิต : นางหน่ำ   เอ้งฉ้วน

สถานที่ : 137/1  หมู่ที่  6  ต.สุโสะ  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : บ้านลุ่มโต๊ะแป้น  ราษฎรในหมู่บ้านมีอาชีพหลักทำสวนยางพารา  ในขณะที่ต้นยางพาราต้นเล็กสามารถปลูกสับปะรดแซมในสวนยางพาราได้  และราษฎรได้ปลูกสับปะรดในสวน  หรือบริเวณบ้าน  เมื่อสับปะรดสุกระยะเวลาในการจำหน่ายจำกัด  เนื่องจากสับปะรดเน่า  กลุ่มสตรีในหมู่บ้านจึงได้แปรรูปเป็นสับปะรดกวน  ปรากฏว่าได้รับความนิยมจากผู้บริโภค  จึงได้ทำสับปะรดกวนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะการใช้งาน : ใช้เป็นอาหาร  ประเภทอาหารว่าง

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่ม  บ้านเลขที่  137  หมู่ที่  6  ต.สุโสะ  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง  หรือในตลาด  ต.สุโสะ

ราคาที่จำหน่าย : บรรจุกล่อง  (2 กรัม)  กล่องละ  10  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>