ผลไม้ฝรั่ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลไม้ฝรั่ง

ผู้ผลิต : เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำทรัพย์อุดม

สถานที่ : 60  หมู่ที่  4  ต.ควนเมา  อ.รัษฎา  จ.ตรัง 

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มผู้ใช้น้ำทรัพย์อุดม ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการสร้างแหล่งน้ำ  (สระ)  โดยสมาชิกกลุ่มได้ดำเนินการปลูกผลไม้ประเภทฝรั่ง  พื้นที่ประมาณ  450  ไร่  ตั้งแต่ พ.ศ. 2534

ลักษณะการใช้งาน : เป็นของฝาก  ใช้เป็นอาหาร

สถานที่จำหน่าย : ร้านค้าริมทางถนนสายเทศารัษฎา  หมู่ที่  4  ต.ควนเมา  อ.รัษฎา  จ.ตรัง

ราคาที่จำหน่าย : ประเภทพันธุ์สาลี่  กิโลกรัมละ  10  บาท  พันธุ์แป้นสีทองกิโลกรัมละ  25  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>