เต้าเจี้ยว

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เต้าเจี้ยว

ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวัดกลาง 

สถานที่ : หมู่ที่  5  ต.นาโยงเหนือ  อ.นาโยง  จ.ตรัง  โทร. 0-7529-9169

ประวัติความเป็นมา : เริ่มต้นจากการพัฒนากลุ่มถนอมอาหาร  และการทำเต้าเจี้ยวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาด  จนสามารถทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้  โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน อย.

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ปรุงรสอาหาร

สถานที่จำหน่าย : อาคารอเนกประสงค์  ม.5  ต.นาโยงเหนือ  อ.นาโยง  จ.ตรัง  และตลาดในจังหวัด 

ราคาที่จำหน่าย
     ขายส่ง  ขวดแบน  โหลละ  150  บาท  ขวดกลม  โหลละ  240  บาท
     ขายปลีก  ขวดแบน  ขวดละ  15  บาท  ขวดกลม  ขวดละ  25  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>