ปลาสามรส (ปลาฉิ้งฉั้งอบเครื่อง)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลาสามรส  (ปลาฉิ้งฉั้งอบเครื่อง)

ผู้ผลิต : นายสุกรี   อาหม๊ะ , นายตะแหลบ  สำนักพงษ์

สถานที่ : 50 หมู่ที่ 1, 66  หมู่ที่ 4  ต.ปะเหลียน  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง  โทร. 0-12710937, 0-1728-1729

ประวัติความเป็นมา : ด้วยชาวบ้านหมู่ที่ 1  ต.ปะเหลียน  ซึ่งทำปลาสามรส  (ปลาฉิ้งฉั้งอบเครื่อง)  ซึ่งเดิมได้ทำปลาฉิ้งฉั้งแห้ง  อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตส่งจำหน่ายภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง  การส่งปลาฉิ้งฉั้งแห้งไปจำหน่ายในบางครั้งจำหน่ายไม่หมดทำให้ปลาขึ้นรา  จึงมีความคิดว่า  น่าจะนำปลามาแปรรูปและปรุงรส  จึงได้ทดลองทำและส่งจำหน่าย  ปรากฏว่า  เป็นที่ถูกใจของลูกค้า  ต่อมาได้เปลี่ยนมาทำเป็นปลาฉิ้งฉั้งอบเครื่อง  และในปี 2542  ได้ย้ายกลับมาทำที่บ้าน  หมู่ที่ 1  ต.ปะเหลียน  โดยมีผู้ร่วมทำ  15  คน  ปลาฉิ้งฉั้งแห้งซื้อมาจากจังหวัดปัตตานี  และได้มีผู้ทำฉิ้งฉั้งอบเครื่องจากหมู่ที่ 1  แยกไปทำหมู่ที่ 4  ต.ปะเหลียน

ลักษณะการใช้งาน : ใช้รับประทานเป็นกับแกล้ม,  ของฝาก

สถานที่จำหน่าย : จังหวัดตรัง, หาดใหญ่, สตูล, ปัตตานี

ราคาที่จำหน่าย : กิโลกรัมละ  140  บาท,  ถุงละ 10, 20, 30  บาท  แล้วแต่ขนาด

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>