ขนมอบแห้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมอบแห้ง

ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีทำขนมบ้านกะลาเส

สถานที่ : หมู่ที่  1  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง  โทร. 0-7526-7184

ประวัติความเป็นมา : เมื่อปี พ.ศ. 2543  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน  (กพสม.)  หมู่ที่  1  ต.กะลาเส  ได้มีการสัมมนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครอบครัวของสตรีในหมู่บ้าน  และเสนอปัญหาสตรีมีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักทำสวนยาง  ไม่มีอาชีพรองที่เสริมให้มีรายได้  และมีมติที่ประชุมสัมมนาให้จัดตั้งกลุ่มทำขนมอบแห้ง  เพื่อจำหน่ายไปยังหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง  ซึ่งหมู่บ้านและตำบลเหล่านั้นต้องซื้อขนมจากตลาดในจังหวัด  ระยะแรกมีสมาชิก  5  คน  ในปีต่อมาสมาชิกเพิ่มขึ้น  20  คน  ทำขนมอบแห้ง  8  อย่าง  เช่น  กล้วยฉาบ, ขนมรังต่อ, ขนมกาบ, ขนมซาละเปาอบ, ขนมโดนัท, ขนมกะหรี่พับ, ขนมจีบและขนมเต้าซ้อ

ลักษณะการใช้งาน : ใช้รับประทานเป็นอาหารว่าง

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่มอาชีพสตรีทำขนมบ้านกะลาเส  หมู่ที่ 1  ต.กะลาเส  (ถนนสายสิเกา – ควนกุน)

ราคาที่จำหน่าย : ถุงละ  5 – 20  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>