หมากอีแปะ และหมากแห้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : หมากอีแปะ  และหมากแห้ง

ผู้ผลิต : นายเจริญ   สิทธิชัย

สถานที่ : 186  หมู่ที่  8  ต.หนองช้างแล่น  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทร. 0-7520-9294

ประวัติความเป็นมา : หมากอีแปะ  (หมกสดย่างไฟ)  และการทำหมากแห้ง  เป็นอาชีพเสริมที่ชาวบ้านได้ทำกันมานานแล้ว  ในสมัยอดีตชาวบ้านจะทำไว้สำหรับบริโภคในช่วงที่ขาดแคลน  แต่ในปัจจุบันความต้องการหมากอีแปะ  และหมากแห้ง  เพิ่มมากขึ้น  การผลิตหมากอีแปะและหมากแห้งไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด  นายเจริญ  สิทธิชัย  อดีตกำนันตำบลหนองช้างแล่น  จึงได้รวมกลุ่มชาวบ้านแปรรูปหมากอีแปะและหมากแห้ง  เพื่อจำหน่าย

ลักษณะการใช้งาน : หมากอีแปะสำหรับใช้บริโภค  หมากแห้งใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมสีชนิดต่าง ๆ

สถานที่จำหน่าย : 186  หมู่ที่  8  ต.หนองช้างแล่น  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

ราคาที่จำหน่าย : กิโลกรัมละประมาณ  25 – 60  บาท  ราคาขึ้นลงตามภาวะของตลาด

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>