ดีบุก

ดีบุก

 

สมัยรัชกาลที่ 5 เหมืองแร่ดีบุกในเมืองตรังสามารถส่งแร่เป็นสินค้าออกได้ถึงปีละ 1,300-1,400 หาบ ในบริเวณอำเภอห้วยยอดเป็นแหล่งที่มีเหมืองแร่มากที่สุด ปัจจุบันดีบุกราคาตกต่ำ และจำนวนแร่มีน้อยลง เหมืองดีบุกจึงเลิกไปหมดแล้ว

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>