น้ำปลาจากปลาทะเล

ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำปลาจากปลาทะเล

ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพสตรีทำน้ำปลา

สถานที่ : หมู่ที่  7  ต.ท่าข้าม  อ.ปะเหลียน

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มอาชีพสตรีทำน้ำปลา  เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2527  มีสมาชิกก่อตั้งจำนวน  25  คน  ร่วมกันทำกิจกรรมหลายประเภท  จนกระทั่งในปี 2533  กลุ่มจึงเริ่มดำเนินการทำน้ำปลาไว้กินเองภายในครอบครัว  เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเสริม  และเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ทำเหลือจึงเริ่มจำหน่ายทั่วไปและค่อย ๆ ขยายกำลังในการผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ

ลักษณะการใช้งาน : นำวัตถุดิบจากปลาทะเลมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงขึ้น

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำกลุ่ม,  งานแสดงสินค้าต่าง ๆ  และตามร้านค้าบางร้านที่กลุ่มติดต่อ  

ราคาที่จำหน่าย :
     1. บรรจุขนาด 750 ซีซี  (ขวดเพชร)  ราคาปลีก  25  บาท  ราคาส่ง  20  บาท
     2. บรรจุขนาด 750 ซีซี (บรรจุกล่อง 2 ขวด  ราคาปลีก  50  บาท  ราคาส่ง  45  บาท
     3. บรรจุแกลลอน 1,000  ซีซี   ราคาปลีก  30  บาท  ราคาส่ง  25  บาท
     4. บรรจุแกลลอน  5,000  ซีซี  ราคาปลีก  120  บาท  ราคาส่ง  100  บาท
     5. บรรจุขนาด 350 ซีซี  (ขวดแบน)  ราคาปลีก  10  บาท  ราคาส่ง  9  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>