ปลิงทะเล

ปลิงทะเลมีชื่อวิทยาศาสตร์ Holothuria atra เป็นสัตว์ตัวสีดำแกมเทา ถ้าพลิกท้องจะเห็นเป็นสีขาว รูปร่างทรงกระบอก ยาวประมาณ 5-6 นิ้ว มีปากช่องขับถ่ายอยู่ที่ส่วนหัวและส่วนหาง ผิวขรุขระรอบตัว ฝังตัวอยู่ตามโคลน ทรายหรือตามกอหญ้าทะเล บางทีก็ถูกคลื่นซัดขึ้นมาอยู่ตามชายหาด พบมากตามเกาะต่างๆ ทั้งเกาะลิบง เกาะมุก และเกาะสุกร ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปลิงทะเลตากแห้งจากเกาะลิบงเป็นสินค้าออกที่สำคัญอย่างหนึ่ง

 

ปัจจุบันการทำปลิงทะเลแห้งรมควันยังมีอยู่ที่เกาะลิบง วิธีทำคือ ต้องนำปลิงทะเลมาบีบไส้ออกแล้วนำไปต้มจนสุก นำกลับไปตากลมจนแห้งแล้วฝังทรายไว้ 1 คืน หลังจากนั้นจึงขูดผิวด้วยไม้ไผ่และล้างให้สะอาด สุดท้ายนำไปรมควันจนแห้งสนิท ปลิงทะเลรมควันมีราคาค่อนข้างสูง กล่าวกันว่ามีสรรพคุณในทางบำรุงกำลัง เป็นที่นิยมของคนจีน ใช้ทำอาหารประเภทน้ำแกง หรือผสมลงในหูฉลามน้ำแดง

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>