ของเล่นไม้ยางพารา

 

แปลนทอยส์…ของเล่นจากไม้ยางพารา ความสนุกที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

ตลาดของเล่น หรือ “ทอยส์” ถือเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มีมูลค่าไม่แพ้อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมูลค่ารวมของตลาดของเล่นทั่วโลกในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาท “ของเล่นไม้” ถือเป็นของเล่นละครประเภทหนึ่งท่ามกลางของเล่นสมัยใหม่อย่าง อิเล็กทรอนิกส์, เกมส์ ที่ครองตลาดใหญ่ รองลงมาเป็นของเล่น พลาสติกและ ตุ๊กตายัดนุ่น ของเล่นไม่ได้เข้ามาเป็นตัวเลือกในตลาดของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะแก่เด็ก เนื่องจากเด็กในแต่ละวัยจะมีพัฒนาที่แตกต่างกัน การพัฒนาการเรียนรู้จึงต้องเหมาะสมเพื่อให้เกิดการกระตุ้นจินตนาการของเด็ก และที่สำคัญจะต้องปลอดภัยต่อเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตที่ดีจะต้องคำนึงถึงดังเช่น บริษัท แปลนครีเอชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายของเล่น ไม้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ภายใต้แบรนด์ “แปลนทอยส์” ที่ไม่เพียงแค่ดำเนินธุรกิจเพื่อหวังผลด้านการตลาดแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย
บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทแปลนฯ ผลิตและจำหน่ายของเล่นไม้จากยางพารารายแรกของโลกเมื่อประมาณ   20 กว่าปีผ่านมา เพราะความได้เปรียบหลายด้าน แต่ปัจจุบันความได้เปรียบต่างๆ เริ่มลดลงเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นมีผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจีน บริษัทจึงต้องมองหาความได้เปรียบหรือจุดแข็งด้านอื่นขึ้นมาแทน ซึ่งนอกจากจะให้ความสำคัญกับเรื่องของดีไซน์ และคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเรื่อง อินโนเวทีฟ หรือการสร้างวัตกรรมด้านความปลอดภัยขึ้น”

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ ประเภท”ทอยส์” หรือของเล่นสำหรับเด็ก จะมีข้อกำหนดเป็นมาตรฐานด้าน ความปลอดภัย สำหรับการส่งออกตามที่ละประเทศกำหนด โดยเฉพาะเรื่องของ”สารฟอร์มัลดิไฮด์” ซึ่งเป็นสารเคมี หรือ “กาว” ที่ช่วยในการยึดเกาะหรือเป็นตัวประสานเนื้อไม้อัดให้ติดกันนั้น ตามมาตรฐานจะให้มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ได้ในระดับ ที่ปลอดภัยสำหรับการนำมาใช้งานเท่านั้น ซึ่งการใช้สารดังกล่าวในอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นไม้จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ E2,E1 และ E0 โดยทั่วไปจะอยู่ในระดับ E2 และ E1 เท่านั้น เนื่องจากสารฟอร์มัลดีไฮด์จะมีผลต่อร่างกายได้หากได้รับในปริมาณมากๆ ซึ่งจากผลวิจัยพบว่าสารฟอร์มัลดีไฮด์เป็นสารที่ก่อมะเร็งหากได้รับในปริมาณมากๆ ทำให้ในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และเยอรมนี ให้ความสำคัญกับสารดังกล่าวอย่างมาก

บริษัทฯ จึงมีแนวคิดพัฒนา”การไร้สารฟอร์มมัลดิไฮด์” หรือ อีซีโร่(EO) ขึ้นนับเป็นจุดแข็งท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงได้ขอให้ทางโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย(ITAR) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ(สวทช.) จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไม้อัด ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตไม้อัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิตลงได้ 10% และพัฒนา สูตรกาวไร้สารเคมี ที่เหมาะสมกัลผลิตภัณฑ์สำหรับการเชื่อมไม้อัด ช่วยทำให้สามารถผลิตแผ่นไม้อัดที่ไม่ใช้กาวที่มีส่วนผสมของสารฟอรมัลดีไฮด์ในแผ่นไม้อัด ที่ยังคงมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานเดิม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถนำไปเป็นจุดขายสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ไร้สารพิษเหนือระดับที่มาตรฐานกำหนดรายแรกและรายเดียวของโลก

โดยบริษัทฯ ได้นำสูตรกาวที่พัฒนาขึ้นมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2546  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการต่อยอดการพัฒนาลูกเล่นให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากน้ำยางดิบ และการพัฒนาสีย้อมของเล่นไม้จากสีธรรมชาติ อาทิ พืช และ สมุนไพร ที่มีในท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อความเป็นผู้นำของตลาด ของเล่นไม้ในประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ ของแปลนทอยส์ยังได้รับรางวัลมากมายจากต่างประเทศ อาทิ รางวัลของเล่นดีเด่น จากเยอรมนี ญี่ปุ่น และอังกฤษ อีกทั้งยังได้รับการบันทึกประวัติว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นยอด เยี่ยมของโลก อีกด้วย ทำให้สินค้าของแปลนทอยส์ได้รับการยอมรับและไว้วางในใจคุณภาพเป็นอย่างดีใน ตลาดต่างประเทศ

สินค้าแปลนทอยส์มุ่งตลาดเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการของเล่นที่มีคุณภาพ ดีไซน์เด่น และคำนึกถึงความปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลาดในกลุ่มนี้ จะเป็นตลาดในระดับกลางและระดับบน ปัจจุบันสินค้าของแปลนทอยส์มีจำหน่ายอยู่ในต่างประเทศถึง 95% โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ อาทิ ในตลาด ยุโรปกว่า 10 ประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศษ เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ เบลเยี่ยม ฯลฯ และที่ประเทศสหรัฐฯ แคนนาดา เม็กซิโก ส่วนประเทศไทย แถบเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ จีนมาเลเซีย ออสเตรเลีย บรูไน และซาอุดิอาระเบียน เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะลดขั้น ตอนระบบตัวแทนจำหน่าย โดยจะเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในตลาดต่างประเทศเอง เพื่อไม่ให้สินค้าถึงถือผู้บริโภคคนสุดท้ายในราคาที่สูงเกินไป เนื่องจากตลาดของเล่นมีการแข่งขันด้านราคาสูง โดยได้นำร่องแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ บริษัท แปลนทอยส์เจแปน จำกัด ส่วนตลาดภายในประเทศนั้น สินค้ามีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้ามีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และเมืองใหญ่ ๆ ปัจจุบัน ของเล่นไม้แปลนทอยส์มีมากกว่า 100 ชนิด อาทิ ของเล่นสำหรับการพัฒนาการของเด็ก ในแต่ละวัย ตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิด,เด็กวัยก่อนเข้าเรียน,ของเล่นในกลุ่มจินตนาการ,ของเล่นสำหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายของเด็ก เป็นต้น โดยในแต่ละปีจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาปีละประมาณ 30-40 ชนิด มีราคาเฉลี่ยตั้งแต่ 100 บาท ไปจนถึงหนึ่งหมื่นบาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>