ของเล่นไม้ยางพารา

 

แปลนทอยส์…ของเล่นจากไม้ยางพารา ความสนุกที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

ตลาดของเล่น หรือ “ทอยส์” ถือเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มีมูลค่าไม่แพ้อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมูลค่ารวมของตลาดของเล่นทั่วโลกในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาท “ของเล่นไม้” ถือเป็นของเล่นละครประเภทหนึ่งท่ามกลางของเล่นสมัยใหม่อย่าง อิเล็กทรอนิกส์, เกมส์ ที่ครองตลาดใหญ่ รองลงมาเป็นของเล่น พลาสติกและ ตุ๊กตายัดนุ่น ของเล่นไม่ได้เข้ามาเป็นตัวเลือกในตลาดของเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะแก่เด็ก เนื่องจากเด็กในแต่ละวัยจะมีพัฒนาที่แตกต่างกัน การพัฒนาการเรียนรู้จึงต้องเหมาะสมเพื่อให้เกิดการกระตุ้นจินตนาการของเด็ก และที่สำคัญจะต้องปลอดภัยต่อเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตที่ดีจะต้องคำนึงถึงดังเช่น บริษัท แปลนครีเอชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายของเล่น ไม้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ภายใต้แบรนด์ “แปลนทอยส์” ที่ไม่เพียงแค่ดำเนินธุรกิจเพื่อหวังผลด้านการตลาดแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย
บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทแปลนฯ ผลิตและจำหน่ายของเล่นไม้จากยางพารารายแรกของโลกเมื่อประมาณ   20 กว่าปีผ่านมา เพราะความได้เปรียบหลายด้าน แต่ปัจจุบันความได้เปรียบต่างๆ เริ่มลดลงเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นมีผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจีน บริษัทจึงต้องมองหาความได้เปรียบหรือจุดแข็งด้านอื่นขึ้นมาแทน ซึ่งนอกจากจะให้ความสำคัญกับเรื่องของดีไซน์ และคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเรื่อง อินโนเวทีฟ หรือการสร้างวัตกรรมด้านความปลอดภัยขึ้น”

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ ประเภท”ทอยส์” หรือของเล่นสำหรับเด็ก จะมีข้อกำหนดเป็นมาตรฐานด้าน ความปลอดภัย สำหรับการส่งออกตามที่ละประเทศกำหนด โดยเฉพาะเรื่องของ”สารฟอร์มัลดิไฮด์” ซึ่งเป็นสารเคมี หรือ “กาว” ที่ช่วยในการยึดเกาะหรือเป็นตัวประสานเนื้อไม้อัดให้ติดกันนั้น ตามมาตรฐานจะให้มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ได้ในระดับ ที่ปลอดภัยสำหรับการนำมาใช้งานเท่านั้น ซึ่งการใช้สารดังกล่าวในอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นไม้จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ E2,E1 และ E0 โดยทั่วไปจะอยู่ในระดับ E2 และ E1 เท่านั้น เนื่องจากสารฟอร์มัลดีไฮด์จะมีผลต่อร่างกายได้หากได้รับในปริมาณมากๆ ซึ่งจากผลวิจัยพบว่าสารฟอร์มัลดีไฮด์เป็นสารที่ก่อมะเร็งหากได้รับในปริมาณมากๆ ทำให้ในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และเยอรมนี ให้ความสำคัญกับสารดังกล่าวอย่างมาก

บริษัทฯ จึงมีแนวคิดพัฒนา”การไร้สารฟอร์มมัลดิไฮด์” หรือ อีซีโร่(EO) ขึ้นนับเป็นจุดแข็งท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงได้ขอให้ทางโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย(ITAR) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ(สวทช.) จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไม้อัด ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตไม้อัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิตลงได้ 10% และพัฒนา สูตรกาวไร้สารเคมี ที่เหมาะสมกัลผลิตภัณฑ์สำหรับการเชื่อมไม้อัด ช่วยทำให้สามารถผลิตแผ่นไม้อัดที่ไม่ใช้กาวที่มีส่วนผสมของสารฟอรมัลดีไฮด์ในแผ่นไม้อัด ที่ยังคงมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานเดิม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถนำไปเป็นจุดขายสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ไร้สารพิษเหนือระดับที่มาตรฐานกำหนดรายแรกและรายเดียวของโลก

โดยบริษัทฯ ได้นำสูตรกาวที่พัฒนาขึ้นมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2546  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการต่อยอดการพัฒนาลูกเล่นให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากน้ำยางดิบ และการพัฒนาสีย้อมของเล่นไม้จากสีธรรมชาติ อาทิ พืช และ สมุนไพร ที่มีในท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อความเป็นผู้นำของตลาด ของเล่นไม้ในประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ ของแปลนทอยส์ยังได้รับรางวัลมากมายจากต่างประเทศ อาทิ รางวัลของเล่นดีเด่น จากเยอรมนี ญี่ปุ่น และอังกฤษ อีกทั้งยังได้รับการบันทึกประวัติว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นยอด เยี่ยมของโลก อีกด้วย ทำให้สินค้าของแปลนทอยส์ได้รับการยอมรับและไว้วางในใจคุณภาพเป็นอย่างดีใน ตลาดต่างประเทศ

สินค้าแปลนทอยส์มุ่งตลาดเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการของเล่นที่มีคุณภาพ ดีไซน์เด่น และคำนึกถึงความปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลาดในกลุ่มนี้ จะเป็นตลาดในระดับกลางและระดับบน ปัจจุบันสินค้าของแปลนทอยส์มีจำหน่ายอยู่ในต่างประเทศถึง 95% โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ อาทิ ในตลาด ยุโรปกว่า 10 ประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศษ เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ เบลเยี่ยม ฯลฯ และที่ประเทศสหรัฐฯ แคนนาดา เม็กซิโก ส่วนประเทศไทย แถบเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ จีนมาเลเซีย ออสเตรเลีย บรูไน และซาอุดิอาระเบียน เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะลดขั้น ตอนระบบตัวแทนจำหน่าย โดยจะเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในตลาดต่างประเทศเอง เพื่อไม่ให้สินค้าถึงถือผู้บริโภคคนสุดท้ายในราคาที่สูงเกินไป เนื่องจากตลาดของเล่นมีการแข่งขันด้านราคาสูง โดยได้นำร่องแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ บริษัท แปลนทอยส์เจแปน จำกัด ส่วนตลาดภายในประเทศนั้น สินค้ามีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้ามีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และเมืองใหญ่ ๆ ปัจจุบัน ของเล่นไม้แปลนทอยส์มีมากกว่า 100 ชนิด อาทิ ของเล่นสำหรับการพัฒนาการของเด็ก ในแต่ละวัย ตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิด,เด็กวัยก่อนเข้าเรียน,ของเล่นในกลุ่มจินตนาการ,ของเล่นสำหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายของเด็ก เป็นต้น โดยในแต่ละปีจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาปีละประมาณ 30-40 ชนิด มีราคาเฉลี่ยตั้งแต่ 100 บาท ไปจนถึงหนึ่งหมื่นบาท

Comments

comments

You may also like...

41 Responses

 1. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already ;) Cheers!|

 2. Hi, everything is going fine here and ofcourse every one is sharing information, that’s really excellent, keep up writing.|

 3. Having read this I believed it was really informative. I appreciate you finding the time and effort to put this short article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!|

 4. I every time spent my half an hour to read this website’s content daily along with a cup of coffee.|

 5. It is actually a nice and useful piece of info. I am happy that you shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.|

 6. Itamar Serp says:

  Hi excellent blog! Does running a blog such as this take a great deal of work? I have no understanding of computer programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I understand this is off subject however I just wanted to ask. Kudos!|

 7. If you desire to take much from this post then you have to apply these methods to your won webpage.|

 8. When some one searches for his required thing, thus he/she needs to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.|

 9. I feel this is one of the so much significant information for me. And i am glad studying your article. But should observation on some common issues, The web site style is perfect, the articles is actually great : D. Good process, cheers|

 10. Hi there, just wanted to say, I loved this post. It was funny. Keep on posting!|

 11. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?|

 12. It’s awesome to visit this web page and reading the views of all colleagues concerning this paragraph, while I am also eager of getting experience.|

 13. MAGA says:

  I used to be able to find good advice from your articles.|

 14. Itamar Serpa says:

  I’m curious to find out what blog platform you’re using? I’m experiencing some small security problems with my latest site and I would like to find something more secure. Do you have any recommendations?|

 15. For latest information you have to pay a quick visit web and on world-wide-web I found this web site as a finest site for hottest updates.|

 16. Itamar Serpa says:

  Hey are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!|

 17. Excellent way of telling, and good article to get facts regarding my presentation subject matter, which i am going to deliver in college.|

 18. It’s going to be ending of mine day, however before end I am reading this great article to increase my knowledge.|

 19. Hello there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!|

 20. Excellent website. Lots of helpful information here. I’m sending it to some buddies ans also sharing in delicious. And obviously, thanks to your sweat!|

 21. Dadado Veig says:

  Hey there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Appreciate it|

 22. It’s actually a great and helpful piece of information. I’m happy that you shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.|

 23. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.|

 24. Hello! I know this is somewhat off-topic however I needed to ask. Does operating a well-established website like yours take a massive amount work? I am brand new to running a blog however I do write in my diary every day. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring blog owners. Thankyou!|

 25. Lelio Junior says:

  Everything is very open with a really clear explanation of the challenges. It was definitely informative. Your site is extremely helpful. Thank you for sharing!|

 26. What’s up to every , because I am in fact eager of reading this blog’s post to be updated on a regular basis. It contains fastidious information.|

 27. After exploring a handful of the articles on your web site, I truly like your way of blogging. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and let me know how you feel.|

 28. I like the helpful information you provide for your articles. I will bookmark your blog and take a look at once more here frequently. I’m moderately sure I will be told many new stuff proper right here! Good luck for the next!|

 29. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & assist other customers like its aided me. Good job.|

 30. Grupo Coral says:

  Aw, this was a really nice post. Taking a few minutes and actual effort to create a top notch article… but what can I say… I put things off a lot and never manage to get nearly anything done.|

 31. If you would like to get much from this article then you have to apply such strategies to your won webpage.|

 32. I need to to thank you for this good read!! I definitely loved every little bit of it. I have you saved as a favorite to check out new things you post…|

 33. This design is incredible! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 34. Umanizzare says:

  I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You’re amazing! Thanks!|

 35. I’m really enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Superb work!|

 36. Itamar Serp says:

  Generally I do not learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great post.|

 37. Wow, that’s what I was searching for, what a information! present here at this weblog, thanks admin of this website.|

 38. Grupo Coral says:

  Wow, that’s what I was exploring for, what a data! present here at this blog, thanks admin of this web page.|

 39. Hello to every body, it’s my first pay a quick visit of this website; this weblog consists of remarkable and in fact excellent stuff in support of readers.|

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>