Articles Comments

http://www.iamtrang.com » สินค้าบริโภค » ขนมปัง

ขนมปัง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : การแปรรูปอาหารจากแป้ง  (ขนมปัง)

ผู้ผลิต : นางอุทุมพร   ทองชู

สถานที่ : 38  หมู่ที่  1  ต.บางหมาก  อ.กันตัง  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : เกิดจากการรวมกลุ่มของสตรีในหมู่บ้าน  ที่ต้องการมีอาชีพเสริม  จึงได้ร่วมกันตั้งกลุ่มแล้วนำแป้งมาแปรรูปเป็นอาหาร  เช่น  ขนมปัง  ฯลฯ

ลักษณะการใช้งาน : นำแป้งมาแปรรูปเป็นขนมใช้รับประทานยามว่าง

สถานที่จำหน่าย : ลานค้าชุมชนถนนรื่นรมย์  อ.เมืองตรัง

ราคาที่จำหน่าย : 10 – 20  บาทต่อชิ้น

Comments

comments

Filed under: สินค้าบริโภค

Leave a Reply