ผ้าทอนาหมื่นศรี

ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นผ้าทอพื้นเมือง จากตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ชาวหมู่บ้านนาหมื่นศรี มีอาชีพทำนาทำสวน และมีอาชีพทอผ้ามาหลายชั่วอายุคนมาแล้ว ผ้าทอนาหมื่นศรีนอกจากจะมีใช้กันเองภายในครัวเรือนแล้วยังมีการส่งออกไปจำหน่ายในหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย

การทอผ้าได้หยุดชะงักลง เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามโลกอุตสาหกรรม การทอผ้าทางยุโรปเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ส่วนผ้าทอที่ทอด้วยเครื่องจักร ได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยชาวบ้านก็นิยมหันไปซื้อผ้าที่ทอด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่นั้นมา ผ้าทอนาหมื่นศรีก็หยุดชะงักลง จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2514 ได้มีผู้คิดริเริ่มการทอผ้าอีก คือ นาง นาง ช่วยรอด อายุ 78 ปี เป็นราษฎรหมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี ได้รวบรวมคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันได้ 3 คน และนำเอากี่ทอผ้าในสมัยก่อนมาซ่อมและได้ทอผ้ามาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาพัฒนากรอำเภอเมืองตรังได้พัฒนาอาชีพการทอผ้าของชาวนาหมื่นศรี และนำชาวบ้านรวมกลุ่มทอผ้าขึ้น และให้งบประมาณเป็นค่าแรงในการทอผ้าทำกี่ทอผ้าพื้นเมือง ได้ 10 หลัง

ประวัติความเป็นมากลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดตรัง ประมาณ 11 กม. เป็นถิ่นฐานที่ตั้งของชาวไทยพุทธที่ทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะทำนาและสวนยางเป็นอาชีพหลัก
ในอดีต ลานใต้ถุนเรือนไม้ของชาวบ้านนาหมื่นศรีทุกหลังจะมีโหด (กี่พื้นบ้าน) ตั้งอยู่และมีอุปกรณ์ทอผ้าแขวนไว้บนเพดานใต้ถุน ศิลปะการทอผ้าจึงถูกสืบทอดต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่านานนับร้อยปี
การทอผ้าของชาวนาหมื่นศรีถูกผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จากภาวะขาดแคลน เส้นใยสังเคราะห์ย้อมศรีสำเร็จรูปจึงมาทดแทนฝ้ายพื้นบ้านย้อมสีธรรมชาติที่ใช้กันมาแต่เดิม ทำให้การทอผ้าหยุดชะงักไประยะหนึ่ง
ปี 2514 ชาวบ้านที่ยังทำงานทอผ้าแบบดังเดิม ด้วยความผูกพันกับมรดกวัฒนธรรมที่เสมือนเป็นชีวิต จิตใจ มารวมกลุ่มกันทอผ้าเพื่อใช้และแบ่งขายให้เพื่อนบ้าน ต่อมาได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และเทคนิคการทอผ้าด้วยกี่กระตุก จนปัจจุบันกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีมีสมาชิกจำนวน 84 คน

ความสัมพันธ์กับชุมชน
ฝีมือ แรงงาน คือคนในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนเครือญาติพี่น้อง มีการรวมกลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาภูมิปัญญา อีกทั้งรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เกิดรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือชุมชน ให้เป็นทุนการศึกษา จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ มีของที่ระลึกมอบให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น
1.5 วัตถุดิบและส่วนประกอบ
1. ด้าย,เส้นใยสังเคราะห์
2. กี่กระตุ๊ก,กี่พื้นเมือง
3. จักรเย็บผ้า (แปรรูปเป็นผลิตที่หลากหลาย)

ขั้นตอนการผลิต
เตรียมวัตถุดิบ (ด้าย) ในการทอผ้าโดยการนำด้ายมากรอกับหลอดหลายๆหลอด ไปสอดกับเหล็กซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเดินด้าย ในการเดินด้ายผู้เตรียมเดินด้ายต้องคิดล่วงหน้าก่อนว่าจะทอผ้าลายดอกอะไร เพราะการทอผ้าแต่ละลาย จำนวนเส้นด้ายจากการเดินด้ายจะไม่เท่ากัน
จากนั้นนำด้ายที่เก็บจากการเดินด้ายมาสอดฟันหวี ขั้นตอนนี้ต้องใช้ถึง 2 คน คนหนึ่งส่งด้าย อีกคนหนึ่งสอดด้ายเข้าฟันหวี เมื่อสอดด้ายเข้าฟันหวีเสร็จเรียบร้อยแล้วนำด้ายมาม้วนกับแกนไม้ที่เตรียมไว้ ยกแกนไม้ที่ม้วนไว้เรียบร้อยแล้วสอดเข้าที่ทำการทอ

กลุ่มผู้ประกอบการ
กลุ่มผู้ผลิต : กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
สถานที่ผลิต : 119 หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทร. 08-1476-4318
ประธานกลุ่ม : นางกุศล นิลลออ
สถานที่ตั้งกลุ่ม : 119 หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทร. 08-1476-4318
เส้นทางการคมนาคม
1. รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารจากสถานีขนส่งสายใต้(ใหม่) ถึงจังหวัดตรัง
ทุกวัน ระยะทาง 828 กิโลเมตร
2. ทางรถไฟจากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีรถไฟตรังวันละ 1 เที่ยว ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.15 น. ถึงจังหวัดตรัง เวลา 08.30 น.
3. โดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ ถึงสนามบินจังหวัดตรัง

แหล่งจำหน่าย
1. กลุ่มดำเนินการจำหน่ายสินค้า (ผ้าทอ) ที่ทำการกลุ่มโดยสมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเข้าเวรขาย เป็นประจำทุกวันๆละ 2 คน เปิดบริการตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. โดยไม่รับค่าตอบแทน
2. จำหน่าย ณ ที่ศูนย์ OTOP IMT – GT Plaza จังหวัดตรัง โดยมีผู้แทนไปจำหน่าย บริการ
เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-20.00 น. ทางกลุ่มจะหักจากสมาชิกคนละ 30 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ขาย และจะขายผ้าให้ผู้ขายในราคาขายส่ง
3. จำหน่าย ณ ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดตรัง คิดค่าบริหารจัดการโดยหักจากสมาชิกคนละ 30 บาท ขายในราคาขายส่ง
4. จำหน่าย ณ ร้านขนิษฐา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง คิดค่าบริหารจัดการในการขายร้อยละ
5. จำหน่าย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา / โรงแรมวัฒนาพาร์ค / โรงแรมตรัง

Comments

comments

You may also like...

47 Responses

 1. Incredible! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!|

 2. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I am hoping to see the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own site now ;)|

 3. Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your further write ups thanks once again.|

 4. Itamar Serp says:

  I like the valuable info you provide to your articles. I’ll bookmark your blog and take a look at once more right here regularly. I’m reasonably sure I’ll be informed many new stuff proper right here! Best of luck for the next!|

 5. I am really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A small number of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any advice to help fix this issue?|

 6. zippyaudio says:

  Thanks for finally talking about > %blog_title% < Loved it!|

 7. Dadado Veig says:

  certainly like your website however you need to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the reality nevertheless I will certainly come back again.|

 8. When someone writes an article he/she keeps the plan of a user in his/her brain that how a user can be aware of it. Thus that’s why this post is outstdanding. Thanks!|

 9. wonderful submit, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not notice this. You must proceed your writing. I’m sure, you have a huge readers’ base already!|

 10. Grupo Coral says:

  Greetings from California! I’m bored to death at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I love the information you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog!|

 11. MAGA says:

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!|

 12. Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and excellent design and style.|

 13. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful info particularly the last part :) I care for such information a lot. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and best of luck.|

 14. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.|

 15. I need to to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every bit of it. I’ve got you book-marked to look at new things you post…|

 16. It’s going to be end of mine day, however before end I am reading this enormous article to improve my knowledge.|

 17. Greetings! Very helpful advice in this particular article! It is the little changes which will make the biggest changes. Thanks for sharing!|

 18. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

 19. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!|

 20. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to stop hackers?|

 21. It’s amazing in favor of me to have a website, which is valuable for my know-how. thanks admin|

 22. That is really interesting, You are an overly skilled blogger. I’ve joined your feed and look ahead to seeking more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks|

 23. Umanizzare says:

  First of all I would like to say excellent blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head before writing. I have had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out there. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Thank you!|

 24. Hello, i think that i noticed you visited my web site thus i got here to go back the prefer?.I’m attempting to in finding things to improve my site!I assume its ok to use a few of your ideas!!|

 25. I was curious if you ever considered changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?|

 26. Thank you for some other informative web site. Where else may just I get that kind of information written in such an ideal method? I’ve a mission that I’m simply now running on, and I’ve been at the look out for such information.|

 27. I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be precisely what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on some of the subjects you write related to here. Again, awesome web log!|

 28. Hi, Neat post. There’s a problem along with your website in web explorer, would check this? IE nonetheless is the market leader and a large element of other people will leave out your excellent writing because of this problem.|

 29. Umanizzare says:

  I love what you guys are usually up too. This sort of clever work and coverage! Keep up the terrific works guys I’ve included you guys to blogroll.|

 30. Fantastic post but I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Thanks!|

 31. Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.|

 32. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!|

 33. Itamar Serp says:

  Everything is very open with a very clear explanation of the challenges. It was definitely informative. Your website is very helpful. Many thanks for sharing!|

 34. What’s up, just wanted to say, I liked this post. It was helpful. Keep on posting!|

 35. It’s really very difficult in this busy life to listen news on TV, thus I only use world wide web for that reason, and take the most up-to-date information.|

 36. Greetings! Very helpful advice in this particular article! It is the little changes that will make the most significant changes. Thanks a lot for sharing!|

 37. I do not even understand how I finished up here, but I assumed this post used to be great. I don’t recognise who you are but definitely you are going to a famous blogger when you are not already. Cheers!|

 38. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.|

 39. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.|

 40. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!|

 41. Grupo Coral says:

  Good day! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks for your time!|

 42. Lelio Junior says:

  Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Appreciate it|

 43. Good day! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!|

 44. Google says:

  Always a significant fan of linking to bloggers that I enjoy but really don’t get a good deal of link adore from.

 45. Grupo Coral says:

  This is a topic which is close to my heart… Thank you! Where are your contact details though?|

 46. Quinn says:

  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam feedback? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>