ตีเหล็กนาป้อ (มีดพร้า)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตีเหล็กนาป้อ  (มีดพร้า)

ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มตีเหล็กบ้านนาป้อ 
  
สถานที่ : 77/2  หมู่ที่  3  ต.ควนปริง   อ.เมือง   จ.ตรัง   โทร. 0-9873-8750

ประวัติความเป็นมา : ราษฎรบ้านนาป้อได้รวมกลุ่มประกอบอาชีพตีเหล็กมาเป็นเวลานับ  200 ปี  ต่อมาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง  รวมกลุ่มให้การสนับสนุนเงินทุนและได้พัฒนารูปแบบตีเหล็กเป็นรูปแบบต่าง ๆ   เช่น  ตีคราด  ตีจอบ  ตีเกียบ  ตีมีดตัดปาล์ม  ฯลฯ  ปัจจุบันการตีเหล็กเป็นอาชีพหลักของราษฎรในหมู่บ้าน

ลักษณะการใช้งาน : เป็นมีดใช้ในครัว  และเป็นเครื่องมือทางการเกษตร

สถานที่จำหน่าย : จำหน่ายภายในประเทศประมาณ  90%  และประเทศ  มาเลเซีย  พม่า  เขมร  ลาว

ราคาที่จำหน่าย : ราคาจำหน่ายตามรูปแบบผลิตภัณฑ์

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>