ไม้เทพธาโร

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม้เทพธาโร

ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพแกะสลักไม้เทพธาโร  

สถานที่ : 78/2   หมู่ที่  1  ต.เขากอบ  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทร. 0-7523-3082

ประวัติความเป็นมา : ไม้เทพธาโร  ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า  “ไม้จวงหอม”  เป็นไม้ยืนต้นประเภทเนื้ออ่อน  ลำต้นตั้งตรงมีขนาดใหญ่  เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีแก่นที่แข็งและกลิ่นหอม  คนสมัยก่อนนิยมนำส่วนต่าง ๆ มาเป็นสมุนไพร  ปัจจุบันไม้เทพธาโรค่อย ๆ หมดไป  คงเหลือไว้เพียงพอซึ่งเป็นแก่นไม้ฝังกลบอยู่ใต้ผิวดิน  ต่อมาชาวบ้านได้มีความคิดนำแก่นไม้มาแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ จำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ

ลักษณะการใช้งาน : เป็นของที่ระลึก  ใช้ตกแต่งประดับบ้านเรือนหรือสถานที่ทำงาน

สถานที่จำหน่าย : 78/2  หมู่ที่  1  ต.เขากอบ  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

ราคาที่จำหน่าย : ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายในการแกะสลัก

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>