ผ้าทอบ้านไสบ่อ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าทอบ้านไสบ่อ

ผู้ผลิต : กลุ่มทอผ้าบ้านไสบ่อ

สถานที่ : 128 หมู่ที่ 2 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร. 0-1747-1306

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มทอผ้าบ้านไสบ่อ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยการริเริ่มของนางฉิ้ง อบแก้ว มีสมาชิกก่อตั้ง 5 คน โดยได้ซื้อกี่กระตุก (ของเก่า) จำนวน 2 ตัว จากกลุ่มทอผ้าบ้านนาหมื่นศรี และจ้างสมาชิกของกลุ่มนาหมื่นศรี มาสอนการทอผ้าให้กับสมาชิก

และได้ฝึกความชำนาญตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยมา จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท/เดือน

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าในรูปแบบของชุดไทยหรือชุดสากลทั่วไป

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่ม, งานแสดงสินค้าและนิทรรศการของทางราชการ, ท่าอากาศยานตรัง ฯลฯ

ราคาที่จำหน่าย : ผ้าทอมัดหมี่, ไหมประดิษฐ์ มีหลายราคา แล้วแต่ขนาดและชนิดของผ้า เริ่มตั้งแต่ราคา 180 – 500 บาท/ชิ้น (นอกจากนี้ยังมีผ้าเช็ดหน้า ราคาผืนละ 10 บาท และผ้าขาวม้าราคาผืนละ 100 บาท)

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>