เครื่องแกง (ตำมือ)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องแกง  (ตำมือ)

ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านบินหยีสามัคคี

สถานที่ : 52  หมู่ที่  5  ต.ควนธานี  อ.กันตัง  จ.ตรัง   โทร. 0-7526-3123, 0-7526-3131

ประวัติความเป็นมา : ด้วยภูมิปัญญาของแม่บ้านที่มีความสามารถในการผลิตเครื่องแกงเผ็ดที่มีรสชาดอร่อย  ใช้เป็นประโยชน์และรายได้แก่ชุมชน  จึงได้จัดตั้งกลุ่ม  โดยรวมหุ้นคนละ  50  บาท  จำนวน  43  คน  เป็นเงิน  2,150  บาท  ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม  2544  และได้รับทุนสนับสนุนจาก รพช.ตรัง  เป็นเงิน  25,000  บาท

ลักษณะการใช้งาน : เป็นเครื่องแกงกึ่งสำเร็จรูป  สามารถนำไปประกอบอาหารได้เลย

สถานที่จำหน่าย : 52  หมู่ที่  5  ต.ควนธานี  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7526-3123, 0-7526-3131

ราคาที่จำหน่าย : ปลีก  12  บาท  ส่ง  10  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>