หอยนางรม

หอยนางรม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Crassostrea commerciallis ภาษาอังกฤษเรียก oyster ชาวบ้านเรียกว่าหอยแตะหรำ คำนี้ยังเป็นชื่อหมู่บ้านในอำเภอกันตัง คำว่า แตะหรำ มาจาก ติรัม ภาษามลายู แปลว่า หอย บริเวณปากแม่น้ำปะเหลียนโดยเฉพาะตรงบ้านแหลมเป็นแหล่งหอยนางรมธรรมชาติที่ใหญ่มากแหล่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นหอยสีขาวที่มีคุณภาพซึ่งราคาดีมาก แต่ด้วยการเก็บเกี่ยวเพื่อขายมากขึ้นทำให้หอยลดน้อยลงทุกที

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2539 ชาวบ้านจึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์หอยนางรม โดยมีการวางทุ่นกั้นอาณาเขต 150,000 ตารางเมตร เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และกันพื้นที่อีกส่วนหนึ่ง 75,000 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ใช้สอยให้ชาวบ้านจับหอยขายเพื่อเลี้ยงชีพได้โดยมีข้อแม้ว่าจะไม่ใช้เครื่องทุนแรงใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนในพื้นที่อนุรักษ์ให้เป็นประโยชน์รวมของชุมชน ทุกปีจะมีการจับหอยที่ได้ขนาดประมูลขายเพื่อเอาเงินมาพัฒนาหมู่บ้าน

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>