Articles Comments

http://www.iamtrang.com » Featured, ทรัพยากรสัตว์ » เลียงผา

เลียงผา

เลียงผา เรียกชื่อตามชาวบ้านว่า คุรำ คูรำ หรือโครำ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Capricornis sumatraensis รูปร่างคล้ายแพะ ต่างกันแต่เลียงผาไม่มีเคราอย่างแพะ สีดำตลอดลำตัว มีเขาเป็นรูปกรวยโค้งไปข้างหลัง มีนิสัยชอบกระโดดปีนป่ายไปตามหน้าผาหิน เลือกกินใบไม้อ่อนๆ เป็นอาหาร ซึ่งมีหลายชนิด เช่น เหยื่อคุรำ เป็นไม้ล้มลุก มีผู้นิยมนำไปปลูกเป็นไม้ประดับด้วย อื่นๆ ก็มี เกล็ดมังกร และใบเข็มป่า เป็นต้น

 

แหล่งที่พบเลียงผา มีทั่วไปตามภูเขาที่มีไม้ซึ่งเป็นอาหารตามที่กล่าวข้างต้น เช่น บริเวณ เขาหินปูน บ้านหน้าเขาในวัง อำเภอรัษฎา เขาน้ำพราย ที่อำเภอห้วยยอด และเขาเจ็ดยอด ที่อำเภอปะเหลียน

 

สาเหตุที่ทำให้เลียงผาเกือบจะสูญพันธุ์มีหลายประการ ที่สำคัญคือ การล่าเลียงผาเพื่อนำไปขายแก่บรรดานักเลงไก่ชนที่สรรหาเขาเลียงผามาครอบเดือยไก่ให้ชนชนะ อีกประการหนึ่งคือเพราะความเชื่อที่ว่ากระดูกและน้ำมันเลียงผาสามารถรักษาโรคปวดเมื่อยและกระดูกหักได้

 

นอกจากเลียงผาแล้วตามสันเขาแห่งเทือกเขาบรรทัดยังมีสัตว์สงวนที่เข้าใจว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจากแผ่นดินตรัง คือ สมเสร็จ ซึ่งอยู่ตามบริเวณที่มีป่าไม้แคระของเขาเจ็ดยอด

 

 

Comments

comments

Filed under: Featured, ทรัพยากรสัตว์

Leave a Reply