มรดกวัฒนธรรม-การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์และดนตรี-การละเล่นของเด็ก-โจรลักวัว

โจรลักวัว การเล่นเริ่มด้วยการตกลงแบ่งกลุ่มผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ๆ คือ ฝ่ายโจร กับ ฝ่ายนาย (ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่) กี่คนก็ได้ ส่วนคนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของวัว และมีคนเล่นเป็นวัวอีกคนหนึ่งหรือ 2 – 3 คน
     ในการเล่นใช้การสมมุติสถานการณ์ขึ้นว่า เจ้าของบ้านนอนหลับอยู่ มีวัวผูกไว้ใต้ถุนบ้าน พอดึกได้ฤกษ์โจร พวกโจรก็ย่องเข้ามาลักวัว รุ่งเช้า เจ้าของวัวตื่นขึ้นรีบไปบอกนาย (ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่) พวกนายก็จัดแจงอาวุธไปตามวัว เมื่อพบกับโจรเข้าก็ต่อสู้กัน เจ้าของวัวและนายถูกยิงตายหรือหลบหนีกันไปคนละทิศคนละทาง เรื่องจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายโจร ซึ่งฉลองชัยชนะด้วยการฆ่าวัวมาต้มส้มมวง (ใบชะมวง) หรือแกงกินกันอย่างสนุกสนาน
     การเล่นโจรลักวัวเป็นการเล่นที่มีทั่วไปและมีมานานในสังคมชนบทของเมืองตรังสะท้อนถึงความไม่ชอบใจต่อขุนนางและข้าราชการอยู่ในส่วนลึก และยังสะท้อนถึงค่านิยมโจรในสังคมชนบท เพราะในการเล่นแต่เดิมจะกำหนดให้โจรเป็นฝ่ายชนะ เด็กจึงแย่งกันเป็นโจรมากกว่าตัวอื่น

You may also like...