มรดกวัฒนธรรม-การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์และดนตรี-การละเล่นของเด็ก-เล่นเตย

การเล่นเตยเป็นการออกกำลังกายกลางแจ้งของเด็กๆ ที่ให้ความสนุกสนานสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มและฝึกปฎิบัติตามกติกาที่ตกลงร่วมกัน สถานที่เล่นจะเป็นตามลานที่กว้างพอสมควร  การเล่นเตย มี ๒ ชนิด คือ เตยหลัก และเตยวง 
     การเล่นเตยหลัก  จะขีดเส้นเป็นขอบเขตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างยาวพอประมาณแบ่งแดนออกเป็น ๒ ส่วนๆ ละ ๓ เขต  มีแดนกลางแบ่งช่วงสำหรับผู้เล่น ซึ่งมี ๒ ฝ่าย คือฝ่ายรุกและฝ่ายสกัด จำนวนผู้เล่น 6 – 14 คน ก่อนการเล่น เด็กจะจับคู่เพื่อแบ่งแยกคนออกเป็น 2 ฝ่าย เรียกว่า ขายคู่ โดยมี นายสาย เป็นหัวหน้าแต่ละฝ่าย
     กติกาและวิธีเล่นผู้เล่นฝ่ายสกัดจะเข้าประจำเขตโดยจะวิ่งขึ้นลงตามเส้นเท่านั้น นายสายจะประจำอยู่เส้นแดนกลาง ผู้เล่นฝ่ายสกัดจะอยู่ประจำเส้นขวาง  ส่วนฝ่ายรุกจะต้องวิ่งภายในเขตขาขึ้นและขาลงผ่านฝ่ายสกัดไม่ให้ฝ่ายสกัดแตะถูกตัว ถ้าหากแตะถูกตัวก็จะเป็น ผู้ตาย ไม่สามารถวิ่งรุกได้อีก โดยเมื่อเริ่มเล่นฝ่ายรุกถามว่า ดักหรือไม่ดัก (หมายถึงสกัดหรือไม่) ฝ่ายสกัดตอบว่า ดัก ฝ่ายรุกก็เริ่มวิ่งเข้าในเขตที่กำหนดไปทีละช่องโดยไม่ให้ถูกแตะ จนกระทั่งผ่านด่านสกัดทั้งขาขึ้นและขาลงทุกด่านหากฝ่ายรุกคนใดคนหนึ่งผ่านด่านออกไปได้ก็จะร้องว่าเตย และเป็นฝ่ายชนะทันที หากไม่มีผู้ใดผ่านไปได้ถือเป็นฝ่ายแพ้ต้องเป็นฝ่ายสกัดแทนต่อไป

     นอกจากนี้ยังมีการเล่นเตยอย่างอื่นอีก อย่างเช่นการเล่น เตยวง เด็กจะขีดเส้นเตยเป็นวงกลมพอประมาณ กลุ่มผู้เล่นจะอยู่ในวง และผู้มีกัน (สกัด) 1 คนวิ่งไล่แตะผู้เล่นในวงอยู่รอบเส้นขอบวงให้ถูกผู้เล่นคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในวง ถ้าถูกคนใดผู้นั้นก็จะมาเป็นผู้กันแทน

You may also like...