อู่ศรีเจริญ

บริการ : เคาะพ่นสีรถยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ผู้บริหาร : พีระ (แปน) สีสุข

ที่อยู่ : 113/7 ถนนเวียนกะพัง ตำบลทับเที่ยง อ.เมื่อง จ.ตรัง 92000

โทร. 075-210439 , 081-606 0240

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>