หนังสือพิมพ์ตรังไทม์

เที่ยงตรง ทันเหตุการณ์ ลึกทุกประเด็๋นข่าว

ราย : สัปดาห์

ราคา : 10 บาท

บรรณาธิการ : เฉลิมพล มาแดง, โดม เจริญรัตน์

ผู้สื่อข่าว/ช่างภาพ : สุทิน อัฐรัฐ

ที่อยู่ : 114-116 ต.โคกขัน (หลังตึก 298 รพ.ศูนย์ตรัง) อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร. 075-210745, 081-0892511

อีเมล์ : trangtime@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.Trangtime.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>