IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
สินค้าอุปโภค (สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ)
กลุ่มจักสานตะกร้าก้านมะพร้าว
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กลุ่มจักสานตะกร้าก้านมะพร้าว ผู้ผลิต : กลุ่มจักสานก้านมะพร้าว สถานที่ : 125 หมู่ที่ 2 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : สำนักงานพัฒนาชุมชนได้รวมตัวผู้สนใจด้านอาชีพจักสาน ในปี 2537 ได้ประสานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เพื่อสนับสนุนวิทยากรมาทำการสอน โดยส่งเจ้าหน้าที่
จักสานใบเตยปาหนัน
ชื่อผลิตภัณฑ์ : จักสานใบเตยปาหนัน ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มจักสานใบเตยปาหนัน บ้านโต๊ะบัน สถานที่ : 144 หมู่ที่ 8 ต.บ่อหิน อำเภอสิเกา จ.ตรัง โทร.0-1396-5123 ประวัติความเป็นมา : เกือบทุกครัวเรือนของหมู่บ้านโต๊ะบันทำจักสานใบเตยปาหนันไว้ใช้สอยในครัวเรือน เช่น เฌอ (ภาชนะใส่ข้าวเปลือกหรือข้าวสาร) ขมุกยา สำหรับใส
ไม้กวาดดอกหญ้า
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม้กวาดดอกหญ้า ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านโพรงจระเข้ สถานที่ : 18/3 หมู่ที่ 2 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : เริ่มผลิตเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2535 โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ภายในท้องถิ่น โดยมีนางจำนงค์ เส็นฤทธิ์ เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก 21 คน ลักษณะการใช้งาน : ใช้ทำความส
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ผู้ผลิต : กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านหนองขอน สถานที่ : หมู่ที่ 9 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : ปี 2532 คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำท้องถิ่นบ้านหนองขอน ไปทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง เห็นว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เสริมใ
ดอกไม้จัน
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ดอกไม้จัน ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน สถานที่ : 12/1 หมู่ที่ 5 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โทร. 0-7528-1398 ประวัติความเป็นมา : การผลิตดอกไม้จันของราษฎรตำบลย่านตาขาว เป็นการผลิตภายในครัวเรือน ใช้วัสดุมาจากตลาดบางส่วน ต่อมาประธานกรรมการพัฒนาสตรีตำบลย่านตาขาวได้มาติดต่อกับทางสำนั
ไม้กวาดดอกหญ้า
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม้กวาดดอกหญ้า ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า นางนิต เกียงเอีย ประธานกลุ่ม สถานที่ : 72/7 หมู่ที่ 6 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า เริ่มจัดตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2542 มีสมาชิก 15 คน เนื่องจากในหมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียงมีดอกหญ้ามากมาย และชาวบ้านโดยท
ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก ผู้ผลิต : นางพิน กาหยี สถานที่ : 93 หมู่ที่ 3 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง โทร. 0-7525-1919 ประวัติความเป็นมา : เนื่องจากชาวบ้านได้ทำใบจาก (ม้วนใบยาสูบ) จึงมีเศษของก้านจากมากมายในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มดัดแปลงเศษของก้านจากมาทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้ภูมิปัญญาของตนเอ
ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก ผู้ผลิต : นางสุนีย์ เกลื้อนกลับ สถานที่ : 49 หมู่ที่ 3 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง โทร. 0-7525-1919 ประวัติความเป็นมา : เนื่องจากชาวบ้านได้ทำใบจาก (ม้วนยาสูบ) จึงมีเศษของใบจากมากมายในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มดัดแปลงเศษของก้านจากมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้ภู
จักสานใบเตย
ชื่อผลิตภัณฑ์ : จักสานใบเตย ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มสตรีบ้านควนตุ้งกู สถานที่ : 103 หมู่ที่ 3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง โทร. 0-7520-9316 ประวัติความเป็นมา : ด้วยสภาพพื้นที่บ้านควนตุ้งกู หมู่ที่ 3 เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ราษฎรในหมู่บ้านมีอาชีพทำสวนยางพาราและการประมง หลังจากป
ก้านธูปฤาษี
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ก้านธูปฤาษี ผู้ผลิต : กลุ่มจักสานบ้านตลาดใหม่ สถานที่ : 70 หมู่ที่ 3 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง โทร. 0-7525-1919 ประวัติความเป็นมา : เนื่องจากในท้องถิ่นมีวัตถุดิบต้นก้านธูปฤาษีเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันเพื่อดัดแปลงต้นก้านธูปฤาษีเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า ตะกร้า หมวก ของท
จากก้านจาก (เสวียนหม้อ)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : จากก้านจาก (เสวียนหม้อ) ผู้ผลิต : นางแมบ ดาบทอง สถานที่ : หมู่ที่ 4 ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : เกิดจากความคิดของคนในหมู่บ้านที่ต้องการนำก้านจากที่เหลือใช้มาผลิตเป็นงานฝีมือ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงได้เกิดการรวมกลุ่มกันจัดทำผลิตภัณฑ์จากก้านจากขึ้น ซึ่งเรี
แกะสลักรูปหนัง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แกะสลักรูปหนัง ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพแกะสลักรูปหนัง สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร.0-7520-9302, 0-7527-1464 ประวัติความเป็นมา : กลุ่มอาชีพแกะสลักรูปหนัง จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน และนายสุวิทย์ ชูศรี เป็นแกนนำ สมาชิกก่อตั้ง 20
ผ้าทอบ้านไสบ่อ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าทอบ้านไสบ่อ ผู้ผลิต : กลุ่มทอผ้าบ้านไสบ่อ สถานที่ : 128 หมู่ที่ 2 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร. 0-1747-1306 ประวัติความเป็นมา : กลุ่มทอผ้าบ้านไสบ่อ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยการริเริ่มของนางฉิ้ง อบแก้ว มีสมาชิกก่อตั้ง 5 คน โดยได้ซื้อกี่กระตุก (ของเก่า) จำนวน 2 ตัว จากกลุ่มทอผ้าบ้า
ผ้าบาติก
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าบาติก ผู้ผลิต : กลุ่มผ้าบาติก สถานที่ : 101 หมู่ที่ 3 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : ปี 2538 ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 30,000 บาท ฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนด้านการจัดทำผ้าบาติก จำนวน 24 คน ปี 2543 อุตสาหกรรมจังหวัดจัดสรรงบประมาณฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมา
มาลัยดินหอม
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มาลัยดินหอม ผู้ผลิต : บุญเรือน ใต้การ สถานที่ : หมู่ที่ 3 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : สมาชิกในหมู่บ้านว่างงานและต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงรวมกลุ่มทำมาลัยโดยใช้ดินหอม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ลักษณะการใช้งาน : ใช้ในงานมงคลต่าง ๆ ได้ทุกงาน สถานที่จำหน่า
ยาดม ยาหม่อง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาดม ยาหม่อง ผู้ผลิต : กลุ่มผลิตยาดม ยาหม่อง สถานที่ : 32 หมู่ที่ 6 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร. 0-7527-1589 ประวัติความเป็นมา : จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2543 สมาชิกก่อตั้ง 20 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 27 คน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ราษฎรในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ
เย็บจากมุงหลังคา
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เย็บจากมุงหลังคา ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพเย็บจากบ้านคลองนุ้ย สถานที่ : หมู่ที่ 4 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร. 0-7527-1464 ประวัติความเป็นมา : สภาพทั่วไปของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยไหลผ่าน มีต้นสาคูขึ้นอยู่มากมาย ชาวบ้านจึงยึดอาชีพหลักในการเย็บจากสำหรับมุงหลังคาจำหน่ายสืบทอดกันมาจนถึง
ผ้าทอบ่อหรั่ง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าทอบ่อหรั่ง ผู้ผลิต : กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อหรั่ง สถานที่ : หมู่ที่ 8 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : กลุ่มทอผ้าบ่อหรั่ง ก่อตั้งเมื่อปี 2541 โดยนายอำพร สิทธิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.บางดี 30,000 บาท ส่งสมาชิกไปเรียนการทอผ้าจากกลุ่มทอผ้าบ้านไสบ่อจำ
ไม้เทพธาโร
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม้เทพธาโร ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพแกะสลักไม้เทพธาโร สถานที่ : 78/2 หมู่ที่ 1 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร. 0-7523-3082 ประวัติความเป็นมา : ไม้เทพธาโร ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า "ไม้จวงหอม" เป็นไม้ยืนต้นประเภทเนื้ออ่อน ลำต้นตั้งตรงมีขนาดใหญ่ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีแก่นที่แข็งและกลิ
ผ้าห่มจากเศษผ้า
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าห่มจากเศษผ้า ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพสตรี หมู่ที่ 4 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สถานที่ : หมู่ที่ 4 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร. 0-7526-4054 ประวัติความเป็นมา : กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.วังคีรี ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ "อช.ร่วมกันแบ่งปันภูมิปัญญา" โดยได้เดินทางไปเรียนก
ตีเหล็กนาป้อ (มีดพร้า)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตีเหล็กนาป้อ (มีดพร้า) ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มตีเหล็กบ้านนาป้อ สถานที่ : 77/2 หมู่ที่ 3 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 0-9873-8750 ประวัติความเป็นมา : ราษฎรบ้านนาป้อได้รวมกลุ่มประกอบอาชีพตีเหล็กมาเป็นเวลานับ 200 ปี ต่อมาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง รวมกลุ่มให้การสนับสนุนเงินทุนและได
ดอกไม้ใบยางพารา
ชื่อผลิตภัณฑ์: ดอกไม้ใบยางพารา ผู้ผลิต: กลุ่มสตรีศิลป์ประดิษฐ์ สถานที่: 204/8 หมู่ที่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0-1370-0954, 0-7522-6730, 0-7521-2487 ประวัติความเป็นมา: กลุ่มสตรีทำดอกไม้แห้งและพวงหรีด ได้เริ่มดำเนินการ เมื่อ พ.ศ. 2541 โดยทำจากกระดาษย่นและจำหน่ายภายในหมู่บ้านและตำบล ต่อมาวิทยากรไ
ปูนขาว
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปูนขาว ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพทำปูนขาว สถานที่ : หมู่ที่ 4 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 0-7524-2290 ประวัติความเป็นมา : ปูนขาวทำการผลิตกันมากกวา 50 ปี เดิมต่างคนต่างทำทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มผลิตโดยตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 1 คณะ 15 คน สมาชิก 32 คน เพื่อส่งเสริมให้
มีดพร้านาป้อ....ของดีเมืองตรัง
มีดพร้าบ้านนาป้อ เป็นสินค้าชุมชนอีกตัวหนึ่งที่มีคุณภาพ เป็นที่รู้จักของชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ บ้านนาป้อเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม จากตัวศาลากลางจังหวัดตรัง สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง ระยะทางประมาณ 6 กม. เป็นหมู่บ้านที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นทุ่งนา
ผ้าทอนาหมื่นศรี
ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นผ้าทอพื้นเมืองจากตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรังชาวหมู่บ้านนาหมื่นศรี มีอาชีพทำนาทำสวนและมีอาชีพทอผ้ามาหลายชั่วอายุคนมาแล้วผ้าทอนาหมื่นศรีนอกจากจะมีใช้กันเองภายในครัวเรือนแล้วยังมีการส่งออกไปจำหน่ายในหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย การทอผ้าได้หยุดชะงักลงเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2ภายหลังสงค
แปลนทอยส์...ของเล่นจากไม้ยางพารา ความสนุกที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
ตลาดของเล่น หรือ "ทอยส์" ถือเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มีมูลค่าไม่แพ้อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมูลค่ารวมของตลาดของเล่นทั่วโลกในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาท "ของเล่นไม้" ถือเป็นของเล่นละครประเภทหนึ่งท่ามกลางของเล่นสมัยใหม่อย่าง อิเล็กทรอนิกส์, เกมส์ ที่ครองตลาดใหญ่ รองลงมาเป็นของเล่น พลาสติกและ ตุ๊ก
1
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 

iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย