IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT

จักสานใบเตยปาหนัน


ชื่อผลิตภัณฑ์ : จักสานใบเตยปาหนัน

ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มจักสานใบเตยปาหนัน  บ้านโต๊ะบัน

สถานที่ : 144   หมู่ที่  8   ต.บ่อหิน   อำเภอสิเกา   จ.ตรัง   โทร.0-1396-5123

ประวัติความเป็นมา : เกือบทุกครัวเรือนของหมู่บ้านโต๊ะบันทำจักสานใบเตยปาหนันไว้ใช้สอยในครัวเรือน  เช่น  เฌอ  (ภาชนะใส่ข้าวเปลือกหรือข้าวสาร)  ขมุกยา  สำหรับใส่ยาเส้น  ยาสูบ  ฯลฯ  ขณะนั้นรูปแบบต่าง ๆ  จะเป็นแบบชาวบ้านคิดเองหรือเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน  ต่อมามีผู้คนไปพบเห็นก็ซื้อเป็นของใช้และเป็นของที่ระลึก  ทำให้ผู้ผลิตมีรายได้  ในปี 2528  มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้น  สมาชิกครั้งแรก  17  คน  มีรายได้เฉลี่ย  300 - 500  บาท/เดือน/คน  ปัจจุบันสมาชิก  80  คน  รายได้เฉลี่ย  3,000 - 4,000 บาท/เดือน/คน

ลักษณะการใช้งาน : เป็นของใช้  และของที่ระลึก

สถานที่จำหน่าย : ภายในอำเภอ,  จังหวัดตรัง  จ.กระบี่   จ.สงขลา   จ.ภูเก็ต  จ.สุราษฎร์ธานี  จ.เชียงใหม่  และ กรุงเทพฯ   และมีพ่อค้าคนกลางส่งประเทศญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย

ราคาที่จำหน่าย : ชิ้นละ  25 - 1,800  บาท
 

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 16737
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย