IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT

ผ้าห่มจากเศษผ้า


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าห่มจากเศษผ้า

ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพสตรี  หมู่ที่  4  ต.วังคีรี  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

สถานที่ : หมู่ที่  4  ต.วังคีรี  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทร. 0-7526-4054

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา  หมู่ที่  4  ต.วังคีรี  ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ "อช.ร่วมกันแบ่งปันภูมิปัญญา"  โดยได้เดินทางไปเรียนการเย็บผ้าห่มจากเศษผ้าที่อำเภอท่าวุ้ง  จ.ลพบุรี  และได้กลับมาสอนการตัดเย็บผ้าห่มให้แก่สตรีและผู้สนใจในหมู่บ้าน  แล้วจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพสตรีเย็บผ้าห่ม จากเศษผ้าขึ้น  โดยมีสมาชิกจำนวน  30  คน 

ลักษณะการใช้งาน : ใช้เป็นผ้าห่มกันหนาว

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่มฯ  หมู่ที่  4  ต.วังคีรี  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

ราคาที่จำหน่าย : 200 - 500  บาท

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 26908
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย