IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
เล่าเรื่องเมืองตรัง โดย อาจารย์สุพรรณ วังกุลางกูร
จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ที่ตั้งตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ เส้นแวงที่ 99 องศา 37 ลิปดาตะวันออก เส้นรุ้งที่ 7 องศา 34 ลิปดาเหนือ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 87 ตำบล 711 หมู่บ้าน ประชากร 579,361 คน มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน แต่เนื่องจาก ตรังไม่ได้เป็นเมืองรับทัพจับศึก จึงไม่ค่อ
ประวัติ-เมืองตรังหลัง พ.ศ. 2475
ข้อมูล
ประวัติ-เมืองตรังที่ทับเที่ยง
ข้อมูล
ประวัติ-เมืองตรังที่กันตัง
ข้อมูล
ประวัติ-เมืองตรังที่ควนธานี
ข้อมูล
ประวัติ-เกาะลิบง บทบาทของผู้นำท้องถิ่น
ข้อมูล
ประวัติ-ตรังภูรา
ข้อมูล
ประวัติ-เมืองปลายด่านสมัยกรุงธนบุรี
ข้อมูล
ประวัติ-อยุธยา และเอกสารต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเมืองตรัง
ข้อมูล
ประวัติ-เมืองปะเหลียน เส้นทางสู่ทะเลตะวันตกของเมืองพัทลุง
ข้อมูล
ประวัติ-เมืองตราม้า หน้าด่านของนครศรีธรรมราช
ข้อมูล
ประวัติ- เมืองท่าทางผ่าน
ข้อมูล
ประวัติ - บรรพชนชาวตรัง
ข้อมูล
การตั้งถิ่นฐานชุมชนยุคประวัติศาสตร์ - รัชกาลที่5ถึงปัจจุบัน
ข้อมูล
การตั้งถิ่นฐานชุมชนยุคประวัติศาสตร์ - อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์
ข้อมูล
การตั้งถิ่นฐานชุมชนยุคประวัติศาสตร์ - ยุคนครศรีธรรมราช
ข้อมูล
การตั้งถิ่นฐานชุมชนยุคประวัติศาสตร์ - ยุคศรีวิชัย
ข้อมูล
การตั้งถิ่นฐานชุมชนยุคประวัติศาสตร์ - ก่อนศรีวิชัย
ข้อมูล
การตั้งถิ่นฐานชุมชนก่อนประวัติศาสตร์
ข้อมูล
1
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 

iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย