IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางพัฒนาสังคม 1
พระครูบริสุทธิศีลาจารย์ (หลวงปู่ลบ) ผู้สร้างโรงเรียนแห่งแรกของเมืองตรัง
หลวงปู่ลบ เป็นบุตรขุนรามสุรเดช(ปาน) และนางปราง เกิดเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๓๙๗ ที่ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๒ ปี เมื่ออายุ ๑๙ ปี ลาสิกขาบทเข้ารับราชการเป็นเสมียนตรี ๒ ปี ต่อมาบิดาถึงแก่กรรม จึงเข้าอุปสมบทเป็นภิกษุ ณ วัดควนธานี ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เรื่อยมา ที่สำคัญคือ ได้รับแต่งตั้งเป็นเ
พระครูสุทธิโสภณ (เอก สิรินธโร) พระนักพัฒนาชุมชน
พระครูสุทธิโสภณ (เอก สิรินธโร) เจ้าอาวาสวัดรัตนาภิมุข (วัดปากเหมือน) นามเดิม เอก ทองหนัน เกิด เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๕๙ โยมบิดามารดาชื่อ นายหลบ นางเขียด ทองหนัน มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม ๕ คน บ้านเดิมอยู่ที่ หมู่ ๖ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดพระพุทธสิหิงค์ ตำบลนา
พิสิษฐ์ ชาญเสนาะ นักพัฒนาองค์กรเอกชน นายกสมาคมหยาดฝน
พิสิษฐ์ ชาญเสนาะ เกิดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๗ เริ่มทำงานด้านการพัฒนาชนบท หลังจากเรียนจบคณะเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เริ่มทำงานกับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในตำแหน่ง บูรณกร (Rural Worker) จังหวัดชัยนาท เป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาชนบทหลายแห่ง ทั้งในภาคเหนือ ภาคอีสาน
บู นวลศรี ปราชญ์ชาวบ้านตรังเล
บ้านแหลมมะขาม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง หมู่บ้านประมงพื้นบ้านแบบยังชีพได้ถูกกระแสประมงพาณิชย์เพื่อการส่งออกขับเคลื่อนเรืออวนลากอวนรุนและสารพัดเครื่องมือจับปลาแบบล้างผลาญเข้ามาทำการประมงทุกชายหาดอ่าวบางคลองยังผลให้แนวหญ้าทะเลเขตน้ำตื้นแนวหินปะการังน้ำตื้นซึ่งเป็นแดนห่วงโซ่อาหารถูกทำลายจนสูญเสียความสมดุลยิ่งไปกว่
สุรินทร์ โตทับเที่ยง นักธุรกิจผู้ประกาศว่า วันหนึ่งจะทำให้เขารู้จักเมืองตรัง
ช่วงปีพ.ศ. 2502 – 2503 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ สุรินทร์ โตทับเที่ยง ได้มีโอกาสเดินทางเข้ากรุงเทพฯมีคนถามว่า“เมืองตรังอยู่ที่ไหน?” นั่นคือแรงบันดาลใจและที่มาของคำประกาศจากใจของยาสุรินทร์โตทับเที่ยงที่ว่า “ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสท่จะช่วยสังคมได้ … จะทำให้เขารู้จักเมืองตรัง”
ขำ นุชิตศิริภัทรา เกษตรกรดีเด่นจังหวัดตรัง
นายขำ เกิดที่ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2482 บิดาชื่อนายเต็กหว่า แซ่หลีมารดาชื่อนางนะ แซ่หลี มีพี่น้องจำนาน 5 คน ภรรยาชื่อนางอังกาบ มีบุตรชาย 4 คนหญิง 1 คน เมื่ออายุได้ 8 ขวบก็ถูกส่งไปอยู่กับนายสีหมู่แซ่ภู่ผู้เป็นปู่หรือ“ก๋ง”ซึ่งเป็นเจ้าของสวนยางกว่า 200 ไร่ นายข
แสวง ภูศิริ นักวิชาการเกษตร
แสวง ภูศิริ นักวิชาการเกษตรจากลุ่มน้ำบางปะกงผู้มีสายเลือดแห่งความเป็นเกษตรกรอย่างแท้จริงยึดมั่นในความคิดว่าผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรควรออกไปทำการเกษตรอย่างจริงจังทั้งนี้เพื่อใช้ความรู้เป็นแบบอย่างของชาวบ้านแนวคิดนี้ของเขาสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจรังและได้ผล แสวง ภูศิริ เกิดเมื่อวันที่ 30 ม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา บุคคลตัวอย่างมูลนิธิรัฐบุรุษ
ผลงานและคุณงานความดีของศาสตรจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในแวดวงการแพทย์และการทางด้านการศึกษา การปฏิบัติงานทุกตำแหน่งหน้าที่ ของ ศ.นพ.จรัส ได้ยึดหลักความรู้คู่คุณธรรมเสมอมา และมีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องรอบข้าง เป็นความภาคภูม
ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ยกส้าน นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของสภาวิจัยแห่งชาติ
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2530 เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2488 ที่จังหวัดตรัง เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 7 คนของนายยงจินต์ แล นางจุ้ยหิ้น ยกส้าน เจ้าศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนอนุกูลสตรีและมัธยมต้นจากโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรังเข้าศึกษาต่อมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพฯ ใน
ดำรงค์ สินไชย ครูเกษตรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น
ดำรงค์ สินไชย เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2495 ที่จังหวัดตรังเป็นบุตรคนโตของนายช้อยและนางฉั้นสินไชยจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนตรังวิทยามัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวิเขียรมาตุ ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเกษตรกรรมตรังประกาศนียบัตรครูุมัธยมเกษตรกรรมจากวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระปริญญาวิทยาศาสตร
1
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 

iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย