IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT

จักสานใบเตย


ชื่อผลิตภัณฑ์ : จักสานใบเตย

ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มสตรีบ้านควนตุ้งกู 
   
สถานที่ : 103  หมู่ที่  3  ต.บางสัก  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7520-9316

ประวัติความเป็นมา : ด้วยสภาพพื้นที่บ้านควนตุ้งกู  หมู่ที่  3  เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  ราษฎรในหมู่บ้านมีอาชีพทำสวนยางพาราและการประมง  หลังจากประกอบอาชีพหลักแล้ว  ราษฎรส่วนใหญ่มีเวลาว่างมาก  และในหมู่บ้านมีต้นเตยปาหนันขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก  จึงจัดรวมกลุ่มสตรีฝึกอบรมการจักสานใบเตย  โดยมีสมาชิกกลุ่มจำนวน  18  คน  ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะการใช้งาน : เป็นภาชนะใส่ของและของใช้ส่วนตัว

สถานที่จำหน่าย : ภายในจังหวัด 

ราคาที่จำหน่าย : ราคา  50 - 100  บาท  ตามรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์
 

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 10031
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย