IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT

ปูนขาว


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปูนขาว

ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพทำปูนขาว

สถานที่ : หมู่ที่  4  ต.นาโยงใต้  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7524-2290

ประวัติความเป็นมา : ปูนขาวทำการผลิตกันมากกวา  50  ปี  เดิมต่างคนต่างทำทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มผลิตโดยตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  1  คณะ  15  คน  สมาชิก  32  คน  เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้น

ลักษณะการใช้งาน : ใช้บำบัดน้ำเสีย, ฆ่าเชื้อโรคในบ่อกุ้ง, ใช้ในการก่อสร้าง, ดับกลิ่นจำหน่าย

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่ม  ตามใบสั่งและจังหวัดใกล้เคียง

ราคาที่จำหน่าย : กิโลละ  12  บาท  บรรจุถุงละ  10  กิโล  หรือตามสั่ง

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 24220
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย