IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT

แกะสลักรูปหนัง


ชื่อผลิตภัณฑ์ : แกะสลักรูปหนัง

ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพแกะสลักรูปหนัง 
        
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  1   ต.ห้วยนาง  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง   โทร.0-7520-9302,  0-7527-1464

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มอาชีพแกะสลักรูปหนัง  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2539  โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน  และนายสุวิทย์  ชูศรี  เป็นแกนนำ  สมาชิกก่อตั้ง  20  คน  ทุนดำเนินการ  10,000  บาท  ปัจจุบันมีสมาชิก  35  คน  ทุนดำเนินการ  48,000  บาท
กิจกรรมของกลุ่มแกะสลักรูปหนัง  และรูปต่าง ๆ มากมาย

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ตกแต่งประดับฝาผนังห้องและอาคาร  เป็นของฝากและของที่ระลึก

สถานที่จำหน่าย : อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  1  ต.ห้วยนาง  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง/  ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดตรัง

ราคาที่จำหน่าย : ราคาเริ่มต้นที่  30  บาทขึ้นไป

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 13090
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย