IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

ผู้ผลิต : กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านหนองขอน 
  
สถานที่ : หมู่ที่  9  ต.ในควน  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : ปี 2532  คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำท้องถิ่นบ้านหนองขอน  ไปทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว  อ.เมือง  จ.พัทลุง  เห็นว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เสริมในครัวเรือนได้และใช้วัสดุท้องถิ่นที่เหลือใช้  จึงกลับมารวมกลุ่มจำนวน  15  คน 
ของบประมาณและวิทยากรฝึกอบรมทั้งเครื่องมือ  ปัจจุบันมีผู้ผลิตเป็นอาชีพ  จำนวน  12  คน

ลักษณะการใช้งาน : ของใช้และของโชว์

สถานที่จำหน่าย : กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านหนองขอน  หมู่ที่  9  ต.ในควน  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  

ราคาที่จำหน่าย : ราคา  20 - 500  บาท

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 13979
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย