IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT

ผ้าทอนาหมื่นศรี

ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นผ้าทอพื้นเมือง จากตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ชาวหมู่บ้านนาหมื่นศรี มีอาชีพทำนาทำสวน และมีอาชีพทอผ้ามาหลายชั่วอายุคนมาแล้ว ผ้าทอนาหมื่นศรีนอกจากจะมีใช้กันเองภายในครัวเรือนแล้วยังมีการส่งออกไปจำหน่ายในหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย

การทอผ้าได้หยุดชะงักลง เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังสงครามโลกอุตสาหกรรม การทอผ้าทางยุโรปเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ส่วนผ้าทอที่ทอด้วยเครื่องจักร ได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยชาวบ้านก็นิยมหันไปซื้อผ้าที่ทอด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่นั้นมา ผ้าทอนาหมื่นศรีก็หยุดชะงักลง จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2514 ได้มีผู้คิดริเริ่มการทอผ้าอีก คือ นาง นาง ช่วยรอด อายุ 78 ปี เป็นราษฎรหมู่ที่ 8  ตำบลนาหมื่นศรี ได้รวบรวมคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันได้ 3 คน  และนำเอากี่ทอผ้าในสมัยก่อนมาซ่อมและได้ทอผ้ามาจนถึงปัจจุบัน  ต่อมาพัฒนากรอำเภอเมืองตรังได้พัฒนาอาชีพการทอผ้าของชาวนาหมื่นศรี และนำชาวบ้านรวมกลุ่มทอผ้าขึ้น และให้งบประมาณเป็นค่าแรงในการทอผ้าทำกี่ทอผ้าพื้นเมือง ได้ 10 หลัง

 

                              สถานที่จำหน่าย
                              ม.8 ต.นาหมื่นศรี
                              โทร. 075-4764318
                              โทร. 01-4764318
                               
 

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 12138
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย