IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT

ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก

ผู้ผลิต : นางพิน   กาหยี

สถานที่ : 93  หมู่ที่  3  ต.คลองลุ  อ.กันตัง  จ.ตรัง   โทร. 0-7525-1919

ประวัติความเป็นมา : เนื่องจากชาวบ้านได้ทำใบจาก  (ม้วนใบยาสูบ)  จึงมีเศษของก้านจากมากมายในหมู่บ้าน  ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มดัดแปลงเศษของก้านจากมาทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้ภูมิปัญญาของตนเอง  ผลิตภัณฑ์งานฝีมือขึ้น  เช่น  เสวียนหม้อ  ตะกร้า  ภาชนะต่าง ๆ
จนเป็นที่ยอมรับของตลาด  และดำเนินการจนถึงปัจจุบันนี้

ลักษณะการใช้งาน : เป็นภาชนะใส่ของ,  รองก้นหม้อ, เป็นกระเช้าดอกไม้  ฯลฯ

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่ม,  ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดตรัง

ราคาที่จำหน่าย : 20 - 100  บาท  ตามขนาดของผลิตภัณฑ์

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 11599
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย