IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
หน้าแรก  >  การท่องเที่ยว  >  การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวจุดมุ่งหมายในอนาคตของคนเมืองตรัง ก็คือมุ่งหวังให้จังหวัดตรังเป็นเมืองการท่องเที่ยว โดยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งได้มี    การปรับปรุงทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความ   ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่คอยให้บริการ  การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ให้มีความพร้อมสูงสุดทุกเมื่อ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  งานเทศการอนุรักษ์หอยตะเภา  งานเทศกาลขนมเค้ก   และเทศกาลถือศีลกินเจ เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
จังหวัดตรังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งได้แก่        

1) อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะเขตเทศบาลนครตรัง  ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กม.  มีบริเวณกว้างขวาง   เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ดอกและไม้ใบต่าง ๆ นับเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม เป็นแหล่งออกกำลังกายและพักผ่อนของประชาชน  ซึ่งทางราชการได้ร่วมมือกับประชาชนชาวจังหวัดตรังสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ   ผู้พัฒนาเมืองตรังให้เจริญรุ่งเรือง  ขณะนี้เทศบาลนครตรังเป็นผู้ดูแล

2) สระกระพังสุรินทร์  อยู่ในเขตเทศบาลนครตรังห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหนองน้ำธรรมชาติกว้างใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่  มีน้ำขังอยู่ตลอดปี  เฉพาะฤดูน้ำหลากมีน้ำเต็มสระ แลดูสวยงามมาก  กลางสระมีศาลาพักร้อนมีสะพานเชื่อมติดต่อ       ถึงกัน 3 หลัง   มีถนนรอบบริเวณสระ ได้จัดทำเป็นสวนสาธารณะ สวนสัตว์ เหมาะสำหรับประชาชนไปพักผ่อนหย่อนใจ เทศบาลนครตรังได้บูรณะเสริมสร้างให้สวยงามอยู่เสมอ

3) ทะเลสองห้อง อยู่ในท้องที่ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 27 กิโลเมตร  มีสภาพเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติ กว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบ  มีเนินเขาล้อมรอบ ตอนกลางมีเนินเขายื่นออกมาเกือบจะติดต่อกัน แบ่งแอ่งน้ำออกเป็น 2 ตอน เรียกว่า "ทะเลสองห้อง"  ทิวทัศน์สวยงาม  น้ำใสสะอาด  มีปลาน้ำจืดชุกชุม  และปัจจุบันกำลังสร้างเป็นค่ายลูกเสือแห่งชาติขึ้นในบริเวณทะเลสองห้องด้วย

4) เขาปินะ อยู่ในท้องที่ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด เป็นภูเขาตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งนา  อยู่ในบริเวณวัดเขาปินะ  มีถ้ำธรรมชาติเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและมีทิวทัศน์สวยงาม  ทางขึ้นภูเขาได้ดัดแปลงเป็นบันไดคอนกรีตไปยังถ้ำแยกเป็น 3 ทาง มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ อยู่ด้านทางเข้าถ้ำ

5) ถ้ำเขาช้างหาย  เป็นถ้ำธรรมชาติ ภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปแบบ    ต่าง ๆ ที่สวยงามมาก สลับซับซ้อนด้วยซอกหลืบกว้างแคบมากมาย สวยงามและยังคงความเป็น        ถ้ำที่ลักษณะเป็นธรรมชาติทุกประการ อยู่ห่างจากตลาดอำเภอนาโยง ประมาณ 5 กม.

6) น้ำตกโตนเต๊ะ เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง  มีน้ำไหลผ่านตามซอกหินตลอดสาย อากาศเยือกเย็น บริเวณประกอบด้วยไม้เบญจพรรณนานาชนิด  ถนนลาดยางตลอดถึงน้ำตก    อยู่ที่ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กม.

7) น้ำตกสายรุ้ง  เป็นน้ำตกจากหน้าผาสูง เมื่อละอองน้ำกระทบกับแสงแดดเกิดเป็นสายรุ้งสวยงามมาก  สภาพยังคงความเป็นธรรมชาติทุกประการ การคมนาคมไปสู่น้ำตกสะดวก       อยู่ห่างจากอำเภอนาโยง ประมาณ 25 กม.

8) น้ำตกกะช่อง  อยู่ในบริเวณวนอุทยานเขาช่องริมถนนตรัง - พัทลุง อยู่ห่างจากอำเภอนาโยง  ประมาณ  9  กิโลเมตร  มีน้ำตกจากภูเขาสูงไหลลงมาตามหน้าผา ซอกหิน ผ่านพันธุ์  ไม้ป่านานาชนิดอันร่มรื่นสวยงามมาก ภายในบริเวณมีสวนสัตว์ มีสัตว์นานาชนิดให้ชม เส้นทางสู่    น้ำตกเป็นถนนลาดยางตลอด  ประชาชนนิยมไปเที่ยวและพักผ่อนเป็นจำนวนมากทุกวัน

9) น้ำตกอ่างทอง  อยู่ติดกับถนนสายตรัง-สิเกา ลักษณะเป็นน้ำไหลจากเขาอ่างทองทางทิศใต้ ลัดเลาะผ่านตามแอ่งหินมาสิ้นสุดที่หน้าผาและตกสู่อ่างเบื้องล่าง มีความสูงประมาณ 10 เมตร  มีเสียงน้ำตกดังตลอดวัน  ตลอดคืน  สมัยก่อนถือว่ามีอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์อยู่       หมู่ที่ 1 ต.ไม้ฝาด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 21 กิโลเมตร

10) น้ำตกร้อยชั้นพันวัง เป็นน้ำตกที่มีความงดงามมาก ขณะนี้อยู่ในระหว่างกำลังพัฒนาเส้นทางคมนาคม และบริเวณน้ำตกเพื่อความสะดวกสะบายของผู้ไปท่องเที่ยว  ซึ่งเวลานี้มีประชาชนไปพักผ่อนที่น้ำตกเป็นจำนวนมาก       

11) น้ำตกปากแจ่ม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลปากแจ่ม  เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก  มีน้ำไหลตลอดปี  มีป่าไม้เบญจพรรณร่มรื่นสวยงาม  สภาพหน้าผาสูงแบ่งเป็น 3 ชั้น ชาวบ้าน       เรียกว่า "น้ำตกไอ้เล" อยู่ห่างจากถนนสายบ้านโพธิ์ - ห้วยยอด ประมาณ 3 กิโลเมตร

12) ถ้ำทะเล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,10 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ 700 เมตร มีถ้ำ     คดเคี้ยววกวนยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ความกว้างของถ้ำ รวมทั้งหมดประมาณ 200 ไร่  ในจำนวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่ง (100 ไร่) มีน้ำขังเกือบตลอดปี สามารถล่องเรือชมภายในถ้ำซึ่งเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยรูปแบบต่าง ๆ อันสวยงาม  มีถ้ำเป็นห้องโถงใหญ่เล็กซับซ้อนด้วยซอกหลืบกว้างแคบเป็นธรรมชาติที่น่าเที่ยวชมเป็นอย่างมาก  บริเวณปากถ้ำมีเรือบริการนำเข้าชมภายในถ้ำตลอดเวลา

13) ถ้ำอิโส  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด มีถ้ำสวยงามตามธรรมชาติ และมีพระพุทธรูปบรรทมที่ผู้คนนับถือกันมาก มีบันไดสูงขึ้นถึงยอดเขาได้ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยยอดไปทางอำเภอเมืองตรังประมาณ 15 กิโลเมตร

14) หาดปากเมง  เป็นหาดทรายยาวเหยียดเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยาวประมาณ 5 กม.  อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย  มีป่าสนตามธรรมชาติขึ้นอยู่สวยงาม กลางทะเลมี  เกาะน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกัน  มองดูลักษณะคล้ายคนนอนหงายอยู่ในทะเล อยู่หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อ.สิเกา      ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 38 กิโลเมตร ถนนลาดยางจากจังหวัดไปถึงหาด ประชาชนในจังหวัดและจากต่างจังหวัดไปพักผ่อน และลิ้มรสอาหารทะเลสด ๆ จากร้านอาหารที่ทางราชการจัดให้ราษฎร    เช่าที่จำหน่ายอาหาร  เพื่อรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมีสะพานเทียบเรือ   มีเรือ      นำเที่ยวชมทะเลและเกาะต่าง ๆ ทุกวัน

15) หาดเจ้าไหม  อยู่หมู่ที่ 3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง เป็นหาดทรายยาวประมาณ      5 กิโลเมตร จาก ต.เกาะลิบง อ.กันตัง ไปต่อกับ หาดปากเมง อ.สิเกา  ริมหาดมีต้นสนเรียงรายร่มรื่น  บริเวณใกล้เคียงมีถ้ำโบราณ  ในถ้ำมีโครงกระดูกมนุษย์สมัยดึกดำบรรพ์ มีขนาดใหญ่กว่าโครงกระดูกของมนุษย์ปัจจุบัน  ทิวทัศน์สวยงามน่าเที่ยวชมเป็นอย่างมาก     เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  อยู่ห่างจากหาดปากเมงประมาณ 21 กม.  

16) หาดหยงหลิง  เป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับดงสน  สุดชายหาดเป็นเขาสูง   ที่เต็มไปด้วยวุ้งเวิ้งและโพรงถ้ำ  ซึ่งสามารถลอดออกไปสู่หน้าผาที่มีโพรงถ้ำและโขดหินตะปุ่มตะป่ำเหมือนป้อมปราการโอบล้อมลานทรายไว้ เป็นธรรมชาติสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน          อยู่ทางไปหาดเจ้าไหมก่อนถึงหาดเจ้าไหมเล็กน้อย มีทางแยกเข้าหาดหยงหลิงประมาณ 2 กม.  มีประชาชนไปเที่ยวพักผ่อนกันมากมายทุกวัน

17) หาดสำราญ  อยู่ตำบลหาดสำราญ  กิ่งอำเภอหาดสำราญ ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 59 กิโลเมตร ชายหาดมีต้นสนอยู่หนาแน่นและหาดทรายสะอาด มองเห็นเกาะในทะเลเป็นทิวทัศน์ที่น่าชม มีผู้ไปพักผ่อนในหน้าร้อนกันมาก

18) เกาะสุกร  เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปะเหลียน เป็นเกาะนี้เป็นรูปเรียวยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก  พื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ตอนกลางเกาะเป็นภูเขาค่อนข้างสูง บนเกาะมีราษฎรอยู่กันหนาแน่น ริมทะเลมีหาดทราย กลางทะเลมีเกาะเล็กเกาะใหญ่เป็นทิวทัศน์     สวยงามมาก  เหมาะสำหรับเป็นที่ตากอากาศเป็นอย่างยิ่ง

19) เกาะลิบง  อยู่ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง รอบ ๆ เกาะเต็มไปด้วยหญ้าทะเล ซึ่งเป็นอาหารของพะยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฝูงสุดท้ายของประเทศไทย  บนเกาะมีฝูงกวาง ซึ่งได้รับการอนุรักษ์จากเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง มีหมู่บ้านและสถานที่น่าท่องเที่ยวพักผ่อนอันสวยงามมาก       

20) เกาะกระดาน  เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปะการังที่สวยงาม  เป็นชายหาดที่มีทรายขาวสะอาด น้ำใส ทุกอย่างยังคงความเป็นธรรมชาติทุกประการ

21) ถ้ำมรกต  อยู่บนเกาะมุก เขตอำเภอกันตัง  เป็นเสมือนอัญมณีเม็ดงามแห่งท้องทะเลอันดามัน  เพราะหน้าผาด้านตะวันตกยื่นลงไปในทะเล  มีถ้ำอันแสนสวยงาม  มีทางเข้าไปภายในถ้ำเป็นโพรงเล็ก ๆ พอลอดเรือเข้าไปได้ในช่วงน้ำลด  แต่นักท่องเที่ยวสมัครใจลอยคอเข้าไปมากกว่า  ความคดเคี้ยวและความืดในโพรงถ้ำขณะลอยคอเข้าไป  คือ  นาทีแห่งความสนุกสนานระทึกใจ  แต่ความตื่นตาตื่นใจจะเข้ามาแทนที่  เมื่อถึงปากถ้ำภายใน  เพราะจะพบเห็นน้ำทะเล สีมรกต            หาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันที่มีฟ้าสีครามเป็นหลังคา  ผนังแต่งแต้มด้วยลายเขียวของใบไม้  เป็นความงามที่ได้รับการยกย่องว่าเข้าอันดับโลก

22) บ่อน้ำร้อน – ไอน้ำแร่   จากตัวอำเภอกันตังไปประมาณ  6  กม.  จะพบบ่อน้ำร้อนซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  อุณหภูมิของน้ำประมาณ  70  องศาเซลเซียส  มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปอาบน้ำแร่กันเป็นจำนวนมากทุกวัน

เทศกาลและงานประเพณี

1) งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร  ได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกของ  Guinness  World  Record  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่  14  กุมภาพันธ์  ณ  เกาะกระดาน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  มีคู่บ่าวสาวจำนวนมาก  จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ร่วมขบวนแห่ขันหมากอันยิ่งใหญ่ไปยังสถานที่ถ่ายทำพิธีวิวาห์  จากนั้นคู่บ่าวสาวทุกคู่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ  จะดำน้ำลงสู่ใต้ทะเลเพื่อทำพิธีรดน้ำสังข์  พิธีจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล  หลังจากนั้นจังหวัดจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีบริเวณชายทะเล  พร้อมทั้งให้คู่บ่าวสาว ร่วมปลูกต้นไม้แห่งความรัก ณ สวนรวมพรรณไม้แห่ง      ความรัก  สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ไว้เป็นที่ระลึกด้วย

2) งานเทศกาลขนมเค็ก จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม เค็กเมืองตรังเป็นที่ขึ้นชื่อไปทั่วประเทศว่า เป็นเค็กที่อร่อย มีหลายแบบหลายรสให้เลือกซื้อ เป็นของฝากจากเมืองตรัง

3) งานเทศกาลหมูย่าง จัดขึ้นในเดือนกันยายน หมูย่างสูตรเมืองตรัง หนังกรอบ เนื้อหอมนุ่ม รสอร่อย  จากกรรมวิธีหมักใส่เครื่องปรุง  แล้วย่างทั้งตัวด้วยเตาย่างที่จัดทำเป็นพิเศษ  ใช้แกล้มกาแฟหรือขึ้นโต๊ะงานเลี้ยงต่าง ๆ

4) งานเทศกาลกินเจ จัดขึ้นเดือนตุลาคม เป็นประเพณีที่แปลกไม่เหมือนจังหวัดใดที่มีเทศกาลกินเจ  มีการอัญเชิญองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับในร่างทรง  ออกเยี่ยมเยียนโปรดสัตว์  ไปตามอาคารบ้านเรือนซึ่งจัดโต๊ะบูชาไว้ต้อนรับ  พร้อมทั้งแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหาร  ด้วยการใช้ศาสตราวุธ   ทิ่มแทงตามร่างกาย  ปืนป่ายบันไดมีด  การลุยไฟ  ลุยดงหนาม  ฯลฯ  โดยมิได้มีอาการเจ็บปวดหรืออันตรายแต่ประการใด

5) งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภา จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ประชาชนมีความสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์หอยตะเภาที่มีมากที่ชายหาดปากเมง อำเภอสิเกา แต่กำลังจะ    สูญพันธุ์ไป

6) งานเฉลิมพระชนมพรรษาและฉลองรัฐธรรมนูญประจำปี  จัดขึ้นระหว่าง  วันที่ 5 - 15 ธันวาคมทุกปี  รวบรวมวัฒนธรรม  ประเพณี  ของดีจากทุกอำเภอมาแสดง  ประกวด    แข่งขัน  พร้อมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าของส่วนราชการและเอกชนในบริเวณงาน  เป็นงานที่      ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังและของภาคใต้

 
 

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 51394
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย