IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT

ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก

ผู้ผลิต : นางสุนีย์  เกลื้อนกลับ 
   
สถานที่ : 49  หมู่ที่  3  ต.ย่านซื่อ  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7525-1919

ประวัติความเป็นมา : เนื่องจากชาวบ้านได้ทำใบจาก  (ม้วนยาสูบ)  จึงมีเศษของใบจากมากมายในหมู่บ้าน  ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มดัดแปลงเศษของก้านจากมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้ภูมิปัญญาของตนเอง  ผลิตงานฝีมือขึ้น 
เช่น  เสวียนหม้อ  ตะกร้า  ภาชนะต่าง ๆ  จนเป็นที่ยอมรับของท้องตลาด  และดำเนินการจนถึงปัจจุบันนี้

ลักษณะการใช้งาน : เป็นภาชนะใส่ของ, รองก้นหม้อ,  เป็นกระเช้าดอกไม้  ฯลฯ

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่ม, ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดตรัง

ราคาที่จำหน่าย : 20 - 100  บาท  ตามขนาดของผลิตภัณฑ์

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 8995
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย