IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
หน้าแรก  >  บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางพัฒนาสังคม 1  >  พระครูบริสุทธิศีลาจารย์ (หลวงปู่ลบ) ผู้สร้างโรงเรียนแห่งแรกของเมืองตรัง

พระครูบริสุทธิศีลาจารย์ (หลวงปู่ลบ) ผู้สร้างโรงเรียนแห่งแรกของเมืองตรัง

        หลวงปู่ลบ  เป็นบุตรขุนรามสุรเดช(ปาน) และนางปราง เกิดเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๓๙๗ ที่ตำบลบางหมาก  อำเภอกันตัง  บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๒ ปี เมื่ออายุ ๑๙ ปี ลาสิกขาบทเข้ารับราชการเป็นเสมียนตรี ๒ ปี ต่อมาบิดาถึงแก่กรรม จึงเข้าอุปสมบทเป็นภิกษุ ณ วัดควนธานี
        ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เรื่อยมา  ที่สำคัญคือ  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ มีราชทินนามว่า  “พระครูบริสุทธิ ศีลาจารย์ฑิสังฆปาโมกข์”
        ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ได้ย้ายเมืองจากควนธานีไปตั้งใหม่ที่กันตัง ได้นิมนต์พระธมสุวณโณ (ลบ ทวิสุวรรณ) จากวัดควนธานีให้ไปร่วมสร้างบ้านแปงเมือง สร้าง วัดกันตัง ใกล้กับสถานที่ราชการอื่นๆ แต่ที่คับแคบ ต่อมาจึงย้ายที่ตั้งัวัดมาอยู่ปัจจุบัน
        หลวงปู่ลบ  ช่วยเหลือพระยารัษฎาฯ ในด้านการศึกษาอย่างเต็มกำลัง โดยจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในบริเวณวัด ชื่อว่าโรงเรียนลบจรุงวิทยา  นับเป็นโรงเรียนตัวอย่างของจังหวัดตรังโรงแรก จัดหาครูมาจากที่ต่างๆ เช่น นครศรีธรรมราช ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเมืองตรังและประทับที่วัดกันตัง ประทานนามวัดเสียใหม่ว่า วัดตรังคภูมิพุทธาวาส พร้อมนามโรงเรียนว่า โรงเรียนตรังคภูมิ์ โรงเรียนนี้ ปัจจุบัน คือโรงเรียนเศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
        หลวงปู่ลบเป็นนามที่พุทธศาสนิกชนชาวตรัง  โดยเฉพาะที่เมืองเก่าเอ่ยนามด้วยความเคารพนับถือเลื่อมใสท่านเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณูปการต่อศาสนาและการศึกษาในเมืองตรังและจัดว่าเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาของเมืองอย่างแท้จริงผู้หนึ่ง
        หลวงปู่ลบ เป็นพระซึ่งพระยารัษฎาฯ เคารพเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อจะเดินทางไกลไปที่ใดก็จะกราบขอพรจากหลวงปู่เสมอ  จวบจนพระยารัษฎาฯ ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว  หม่อมแคล้ว ณ ระนอง  ผู้ภริยาก็ปฎิบัติตนเป็นอุบาสิกาที่มีความเลื่อมใสต่อหลวงปู่ลบดุจเดียวกับพระยารัษฎาฯ
        เมื่อเรือถลางเข้าเทียบท่ากันตัง ทหารประจำเรือ ตั้งแต่นายทหารถึงพลทหาร จะต้องขึ้นไปกราบขอพรหลวงปู่ลบเพื่อความเป็นสิริมงคล
        ท่านเป็นผู้มีตบะแก่กล้า  มีความแจ่มใสอยู่เป็นนิจ พูดจาเป็นที่ชอบพอของผู้ใหญ่  ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิต  ท่านดูลักษณะคนได้อย่างแม่นยำ  เด็กที่ท่านเลี้ยงไว้จะมีความเจริญก้าวหน้าสูงท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อสัตว์มาก  จึงเลี้ยงสัตว์ไว้ภายในวัดหลายชนิด  สัตว์ดุร้ายเมื่อท่านเลี้ยงแล้วจะกลายเป็นสัตว์เชื่อง  กล่าวกันว่าท่านเลี้ยงกวางไว้  แล้วปล่อยให้เข่าป่าไป  แต่พอท่านเรียกเรียกกวางนั้นจะกลับมาหาท่าน
        แม้ชีวิตของท่านจะล่วงลับไปนานแล้ว หลวงปู่ลบก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวตรังที่อำเภอกันตังและใกล้เคียง  จะมีผู้ไปขอพรจากรูปหล่อจำลองของท่านเสมอ  ในวันสงกรานต์ของทุกๆปี ชาวกันตังจะนำรูปหล่อของท่านไปแห่รอบเมืองและกลับมาสรงน้ำสงกรานต์น้ำที่สรงนั้นจะถูกรองรับไปเก็บไว้ที่บ้านเพื่อความเป็นสิรอมงคลและเพื่อใช้บัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลาย

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 33201
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย