IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
หน้าแรก  >  บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางพัฒนาสังคม 1  >  ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ยกส้าน นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของสภาวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ยกส้าน นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของสภาวิจัยแห่งชาติ

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2530
      เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2488 ที่จังหวัดตรัง เป็นบุตรคนที่ 3  ในจำนวน 7 คนของนายยงจินต์ แล นางจุ้ยหิ้น  ยกส้าน  เจ้าศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนอนุกูลสตรีและมัธยมต้นจากโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรัง เข้าศึกษาต่อมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพฯ ในระหว่างปี 2504-2506  ต่อจากนั้นสอบเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ระหว่างปี 2506-2507 จากนั้นได้รับทุนจากรัฐบาลไปศึกษาณประเทศอังกฤษในอิมพิเรียลคอลเลจมหาวิทยาลัยลอนดอนศึกษาระดับปริญยาโทด้วยทุนของรัฐบาลด้านทัศนาสตร์ประยุกต์ในมหาวิทยาลัยเดียวกันนี้กลับมารับราชการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตรปี 2513
      ตั้งแต่ปี 2517-2521 ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาเอกด้านฟิสิกส์ของของแข็งภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัยแคลิฟอรืเนียที่ริเวอร์ไซด์จากนั้นก็กลับมารับราชการตามเดิมในภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร
      ในปีพ.ศ. 2528 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์จากนั้นรับตำแหน่งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในปี 2530 -2532 และเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ในปี 2536 – 2538 เป็นเมธีวิจัยอาวุโสของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระหว่างปี 2539 – 2542
      ขณะที่เป็นอาจารย์สอนก็ทำงานวิจัยและได้รับทุนฝึกอบรมเรื่องต่างๆหลายครั้งมีผลงานวิจัยดีเด่นได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำระดับโลกได้รับทุนวิจัยจากสถาบันและองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งจากสภาวิจัยแห่งชาติมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการนานาชาติสาขาฟิสิกส์ทฤษฏีด้านสภาพนำยิ่งยวดได้รับเชิญไปเป็นนักวิจัยณสภาบันวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีทริเอสเตประเทศอิตาลีได้รับทุนวิจัยจากสภาวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศแคนาดาไปวิจัยและเป็นศาสตราจารย์พิเศษช่วยสอนณมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูประเทสแคนาดาติดต่อกันเป็นประจำ
      ในปีพ.ศ. 2524 ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์จากสภาวิจัยแห่งชาติปีพ.ศ. 2530 ได้รับรางวัลนับวิจัยดีเด่นแห่งชาติจากสภาวิจัยแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งและในปีเดียวกันนี้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย
      ศ.ดร. สุทัศน์  ยกส้าน     มีผลงานวิจัยที่ลงพิมพ์ในวารสารต่างประเทศถึง 37 เรื่องได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกในวงวิชาการในต่างประเทศเช่น
      -Senior Associate of the Abdus Sulam International Centre for
Theoretical Physics, Trieste Italy
      -Member of the New York Academy of science, New York, U.S.A
      -Associate of the Royal College of Science, England
      ปัจจุบัน ศ.ดร.สุทัศน์  ยกส้าน  ดำรงตำแหน่งศาสตราจารยระดับ 11 ได้อุทิศตนในการบริหารด้านวิชาการไม่แต่เฉพาะด้านการสอนการให้ความรู้และร่วมวิจัยแก่หน่วยงานละองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศแต่ยังได้ให้ความร่วมมือทางวิขาการโดยเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบันเขียนบทความทางวิชาการในวารสารสารคดีจัตุรัสวิทยาจารย์และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันทั้งยังเคยเป็นหัวหน้าทีมนำนักเรียนไทยไปแจ่งขันฟิสิกส์โลิมปิกที่สหรัฐอเมริกาและจีนในปี 2536 และ 2537
      แม้จะอุทิศเวลาให้แก่งานวิจัยมีผลงานวิจัยที่ลงพิมพ์ในวารสารต่างประเทศถึง 37  เรื่องต้องเดินทางไปมาต่างประเทศเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์อยู่เสมอๆแต่ ศ.ดร. สุทัศน์  ยกส้าน  ก็สงวนเวลาส่วนหนึ่งไว้สำหรับกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดที่เมืองตรังอย่างสม่ำเสมอ

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 84490
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย