IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
หน้าแรก  >  บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางพัฒนาสังคม 1  >  สุรินทร์ โตทับเที่ยง นักธุรกิจผู้ประกาศว่า วันหนึ่งจะทำให้เขารู้จักเมืองตรัง

สุรินทร์ โตทับเที่ยง นักธุรกิจผู้ประกาศว่า วันหนึ่งจะทำให้เขารู้จักเมืองตรัง

      ช่วงปีพ.ศ. 2502 – 2503 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ สุรินทร์ โตทับเที่ยง ได้มีโอกาสเดินทางเข้ากรุงเทพฯมีคนถามว่า“เมืองตรังอยู่ที่ไหน?”
      นั่นคือแรงบันดาลใจและที่มาของคำประกาศจากใจของยาสุรินทร์โตทับเที่ยงที่ว่า
      “ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสท่จะช่วยสังคมได้ … จะทำให้เขารู้จักเมืองตรัง”
      สุรินทร์ โตทับเที่ยง เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ที่จังหวัดตรัง เป็นบุตรของนายโต๋ว ง่วนเตียว และนางยิ่ง โตทับเที่ยง สมรสกับนางอุทัยวรรณ มีบุตรชาย 2 คน และหญิง 2 คน
      สุรินทร์ จบมัธยมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนตรังวิทยา และเริ่มเข้าสู่งานอาชีพหลังจากนั้น ต่อมา เป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกงานด้านะธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในเมืองตรัง คือ สร้างโรงงานผลิตปลากระป๋อง “ปุ้ยปุ้ย - ปลายิ้ม” เมื่อ พ.ศ. 2528 ส่งออกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ พ.ศ. 2530 ร่วมกับบริษัทวาลัญ จำกัด ผลิตวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูปรายแรกของโลก เป็นผู้บุกเบิกด้านการโรงแรมที่ทันสมัย คือ โรงแรมธรรมรินทร์ พ.ศ.2530 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา พ.ศ. 2539 ธุรกิจเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการสร้างงานในท้องถิ่น โรงงานและบริษัทในเครือ รับคนงานในท้องถิ่นเข้าทำงานประมาณ 2,000 คน โดยมีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลทั้งคนงานและครอบครัว
      สุรินทร์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งหอการค้าจังหวัดตรัง และเป็นประธานหอการค้าจังหวัดตรังตนแรกจนถึง สมัยที่ 7 - พ.ศ. 2541 เป็นประธานหอการค้าเขต 17 อันประกอบด้วยตรัง พัทลุง สตูล เป็นรองประธานกรรมการหอการค้าไทย และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ
      สุรินทร์ ช่วยเหลืองานสาธารณกุศลในท้องถิ่น ด้วยการบริจาคและสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การจัดหาเครื่องมือแพทย์ศัลยกรรมสมองให้แก่โรงพยาบาลตรัง บริจาคและจัดหาเงินให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้ในโครงการขยายการศึกษา ที่จังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพจัดการแจ่งขันกีฬาระดับชาติและระดับท้องถิ่นหลายครั้ง
      ในฐานะนักธุรกิจและประธานหอการค้า สุรินทร์มีบทบาทสูงด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น จัดเทศกาลเก็บหอยตะเภา เทศกาลหมูย่าง เทศกาลประเพณีถือศีลกินเจ เทศกาลขนมเค้ก งานวิวาห์ใต้สมุทรและงานส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในนามของหอการค้าจังหวัดตรังเช่นโครงการคืนธรรมชาติสู่แหล่งปะการังที่ทำต่อเนื่องทุกปีคือสัปดาห์ชาวตรังรักษ์พะยูน
      ด้วยผลงานที่ต่อเนื่องยาวนานสุรินทร์จึงได้รับการประกาศเกียรติคุณหลายด้านเช่นรางวัลเกียรติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” จากกรมประชาสัมพันธ์พ.ศ.2531
      ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันราชภัฏ(สายบริหารธุรกิจและการจัดการ) ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตตมศักดิ์จากสถาบันเทตโนโลยีราชมงคล(เทคโนโลยีอาหาร) และปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตตมศักดิ์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
      ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุรถาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยและปบมดิเรกคุณาภรณ์
      ผลงานที่ประจักษ์ดังกล่าวคือบทพิสูจน์ความสำเร็จตามปณิธาน“วันหนึ่ง…จะทำให้เขารู้จักเมืองตรัง” ของสุรินทร์โตทับเที่ยง
 

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 82817
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย