IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
หน้าแรก  >  สินค้าบริโภค (อาหาร เครื่องดื่ม)  >  แปรรูปอาหารทะเล (กะปิ, ปลาเค็ม, กุ้งแห้ง)

แปรรูปอาหารทะเล (กะปิ, ปลาเค็ม, กุ้งแห้ง)

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : แปรรูปอาหารทะเล  (กะปิ, ปลาเค็ม, กุ้งแห้ง)

ผู้ผลิต : ราษฎรบ้านปากปรนตก  (นางฉลวย   งูตูล)

สถานที่ : 43/1   หมู่ที่  1   ต.หาดสำราญ   กิ่ง อ.หาดสำราญ   จ.ตรัง   โทร.0-7520-8217

ประวัติความเป็นมา : ราษฎรส่วนใหญ่ของบ้านปากปรนประกอบอาชีพประมงเล็กชายฝั่ง  ได้ผลผลิตสัตว์น้ำเล็ก ๆ เช่น  กุ้ง  ปลาตัวเล็ก  จึงได้นำมาแปรรูปเป็นกุ้งแห้ง  ปลาเค็ม  กะปิ  ส่งขายในแต่ละครัวเรือน  ต่อมาประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน  ได้ดำเนินการรวมกลุ่มเพื่อขาย  โดยการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารและจัดหาทุนเพื่อสนับสนุน

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ประกอบอาหาร  เหมาะสำหรับเป็นของฝาก

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่ม  เลขที่  43/1  หมู่ที่  1  ตำบลหาดสำราญ  กิ่งอำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง

ราคาที่จำหน่าย :  
    - กุ้งแห้งขายส่งกิโลกรัมละ  240  บาท  ขายปลีกกิโลกรัมละ  250 - 270  บาท
    - ปลาเค็มตัวเล็กตากแห้ง  ขายส่งกิโลกรัมละ  80  บาท  ขายปลีกกิโลกรัมละ  100  บาท
    - กะปิ  ขายส่งกิโลกรัมละ  90  บาท  ขายปลีกกิโลกรัมละ  100  บาท

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 23303
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย